W Żytomierzu na Ukrainie powstał Punkt Informacyjno-Edukacyjny KUL. Dzięki niemu łatwiej będzie można dotrzeć z ofertą Uczelni do młodzieży zainteresowanej podjęciem studiów w Polsce. Jest to pierwszy taki punkt na Ukrainie.

 

Uroczystego otwarcia dokonały Prorektor ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą KUL, prof. Urszula Paprocka-Piotrowska oraz Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków Ukrainy, Wiktoria Laskowska-Szczur.

 

W uroczystościach wzięli udział także pracownicy KUL, kierownik Działu Promocji i Kontaktów Społecznych Rafał Flaga oraz dr Witalij Rosowski z Sekcji Obsługi Studentów Cudzoziemców.

 

Za prowadzenie biura i udzielanie informacji zainteresowanym, odpowiada Wiktoria Arabska. Celem punktu jest także organizowanie we współpracy z miejscowym Związkiem Polaków Ukrainy wspólnych projektów i programów, skierowanych na podwyższenie kwalifikacji nauczycieli języka polskiego na Żytomierszczyźnie. Skorzystają z tego również dzieci i młodzież, dla których będą przygotowywane kursy języka i kultury polskiej.

 

 

Galeria zdjęć

 

Autor: Łukasz Łaskawiec
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2015, godz. 10:51 - Łukasz Łaskawiec