tablica prof. GilowskiejProf. Zyta Gilowska, była wicepremier i minister finansów, wieloletnia profesor Instytutu Ekonomii KUL, została w szczególny sposób uhonorowana przez uniwersytet. Od 12 kwietnia 2018 r. jej imię nosi jedna z auli w Centrum Transferu Wiedzy KUL. W uroczystości obok władz KUL wzięli udział m.in. Minister Finansów prof. Teresa Czerwińska, Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska oraz Paweł Gilowski.

Fotorelacja

 

Prof. Zyta Gilowska była wykładowcą KUL przez przeszło 30 lat, pracę na uniwersytecie rozpoczęła w 1985 roku. Przez dwie kadencje, w latach 1996-1998 oraz 2008-2011, sprawowała funkcję dyrektora Instytutu Ekonomii.

 

Od roku 1994 kierowała Katedrą Finansów Publicznych KUL. Jest autorką ponad 200 publikacji z tego obszaru tematycznego. Badania naukowe w kierowanej przez nią katedrze koncentrowały się na zagadnieniach funkcjonowania samorządu terytorialnego, systemowych regulacjach w obszarze finansów publicznych oraz badaniach nad budżetem zadaniowym. Podejmowane badania i prace analityczne wykorzystywane były również do przygotowywania ekspertyz, przeprowadzanych na zamówienie m.in. komisji sejmowych czy jednostek samorządowych. Prof. Zyta Gilowska była obdarzona niezwykle analitycznym umysłem, co odzwierciedlało się w jej uporządkowanych, autorskich wykładach, nierzadko przeplatanych błyskotliwymi bon-motami (w 2002 roku prof. Gilowska została wyróżniona w plebiscycie „Srebrne usta" Programu III Polskiego Radia, na najciekawsze wypowiedzi polskich polityków).

 

Prof. Zyta Gilowska była ekspertem Biura Analiz Sejmowych Sejmu RP (1994-2001), koordynatorem programów badawczych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową (1991-2001) oraz Instytucie Spraw Publicznych (1994-2000). W latach 1992-1995 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP, w latach 1992-1998 była delegatem Polski do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Zasiadała w Sejmie IV oraz VI kadencji. Była wicepremierem ds. gospodarczych, ministrem finansów w rządach Kazimierza Marcinkiewicza (2006) i Jarosława Kaczyńskiego (2006-2007). Z nominacji Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego była Członkiem Rady Polityki Pieniężnej III kadencji.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2018, godz. 15:21 - Leszek Wojtowicz