W dniu 29 maja 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego w sprawie powołania płaszczyzny współpracy o nazwie „Polskie Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa”. Dokument ten został podpisany przez przedstawicieli najważniejszych ośrodków akademickich, w tym KUL, oraz przedstawicieli administracji rządowej (przedstawicieli reprezentujących Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawickiego, Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej płk. Piotra Suszyńskiego).

Od kilku lat KUL jest reprezentowany przez studentów prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w konkursie z prawa kosmicznego Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition. Konkurs polega na stymulacji procesu przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, a organizowany jest przez  International Institute of Space Law. W tym roku studenci prawa znaleźli się w gronie czterech najlepszych drużyn w Europie. Po wygranych procesach z drużynami z Francji i Słowenii nasza drużyna weszła do półfinału. Opiekę merytoryczną nad drużyną sprawują pracownicy Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL.

Fotorelacja z uroczystości: http://www.wpia.uw.edu.pl/uroczystosc-powolania-polskiego-centrum-prawa-kosmicznego-im-manfreda-lachsa/

Informacja: http://www.space24.pl/604337,powolano-polskie-centrum-prawa-kosmicznego-im-manfreda-lachsa

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2018, godz. 08:34 - Adam Jankowski