Studenci z Ukrainy, stypendyści programu Polski Erasmus dla Ukrainy jeszcze w marcu rozpoczną naukę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 28 osób podejmie studia na 5 kierunkach: administracja, ekonomia, europeistyka, językoznawstwo oraz zarządzanie.

 

Na KUL spędzą rok, w semestrze letnim przystąpią jednocześnie do intensywnej nauki języka polskiego. Dla młodych ludzi z Ukrainy jest to szansa na poznanie standardów europejskich uczelni wyższych.

 

Polski Erasmus dla Ukrainy to inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnie w całej Polsce przyjmują studentów i doktorantów pochodzących z terytoriów objętych działaniami militarnymi.

 

Z programu może skorzystać łącznie ponad pół tysiąca osób. Erasmus jest częścią programu umiędzynarodowienia polskich uczelni.

Autor: Łukasz Łaskawiec
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2015, godz. 09:20 - Łukasz Łaskawiec