Plan studiów 

 

Plan studiów I stopnia

 

ROK I

 

Wykłady

 • Wprowadzenie do kulturoznawstwa, Logika, Wprowadzenie do dziejów sztuki,

Ćwiczenia

 • Logika, Z warsztatu kulturoznawcy: Kultura słowa (z elementami emisji głosu), Humanistyka i nowe technologie, Instytucje kulturalne (zajęcia terenowe), Z warsztatu kulturoznawcy: Regionalne projekty turystyki kulturowej

Konwersatoria

 • Kultura antyczna, Tradycje biblijne w kulturze Europy, Podstawy cywilizacji europejskiej, Wprowadzenie do antropologii społeczno-kulturowej,

Warsztaty

 • Warsztaty etnograficzne, Pracownia intermedialna, Pracownia technik artystycznych,

Lektoraty

 • Język obcy nowożytny (lektorat), Język łaciński w kulturze Europy

Wychowanie fizyczne

 

ROK II 

 

Wykłady

 • Antropologia mediów, Sztuka, piękno, estetyka, Historia filozofii, Dzieje chrześcijaństwa, Socjologia kultury

Ćwiczenia

 • Warsztaty badań medioznawczych, Warsztaty badań socjologicznych, Sztuka – forma i interpretacje

Konwersatoria

 • Sztuka – style, kierunki, tendencje, nurty, Zagadnienia z filozofii człowieka, Organizacja kultury (zajęcia terenowe), Polskie dziedzictwo kulturowe, Podstawy prawne i ekonomiczne zarządzania kulturą, Wstęp do kultur orientalnych

Warsztaty

 • Audiowizualne techniki promocji, Komunikacja perswazyjna,

Lektoraty

 • Język obcy nowożytny (lektorat)

Moduły do wyboru (należy wybrać jeden moduł)

 • Kultura: tradycje i innowacje: Kultury mediów, Współczesne recepcje kultury antycznej, Pluralizm religijny a tożsamość kulturowa, Teksty kultury: analiza i interpretacja
 • Kultury: dyplomacja i bezpieczeństwo: Etykieta dyplomatyczna, Bezpieczeństwo kulturowe, Organizacja obronności (zajęcia terenowe), Komunikacja międzykulturowa

 

ROK III

 

Wykłady

 • Teoria kultury, Tradycje i innowacje w literaturze, Antropologia teatru a antropologia widowisk, Etyka

Ćwiczenia

 • Teoria kultury, Studium przekazów medialnych (zajęcia terenowe), Z warsztatu kulturoznawcy: Czytanie teatru

Konwersatoria

 • Dydaktyka wiedzy o kulturze

Translatorium (należy wybrać jedno translatorium)

 • Translatorium (gr. 1 dla początkujących), Translatorium (gr. 2 dla zaawansowanych)

Warsztaty

 • Warsztaty performatywne

Moduły do wyboru (należy wybrać jeden moduł):

 • Kultura: tradycje i innowacje: Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, Tradycje i innowacje w muzyce, Tradycyjne religie a nowa duchowość, Sztuka sakralna, Historia kultury polskiej, Elementy kultury powszechnej, Muzealnictwo, Kultury lokalne
 • Kultury: dyplomacja i bezpieczeństwo: Globalne problemy kultury współczesnej, Dyplomacja międzykulturowa, Islam a kultura Europy, Komunikacja pozawerbalna, Bezpieczeństwo mediów, Judaizm w tradycji europejskiej, Współczesne relacje międzycywilizacyjne, Destrukcyjne grupy kulturowe

Seminaria do wyboru (należy wybrać jedno seminarium)

 • Wiedza o kulturze i sztuce, Dialog kultur i religii, Kultura medialna

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Praktyka zawodowa

Autor: Anna Kawalec i Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2017, godz. 09:54 - Andrzej Zykubek