Plan studiów

 

Studia I stopnia

Grupa treści podstawowych

 1. Klasyczne teksty o kulturze
 2. Historia kultury
 3. Historia kultury starożytnego Wschodu i antycznej (greckiej i rzymskiej)
 4. Historia chrześcijaństwa
 5. Historia judaizmu
 6. Historia islamu
 7. Socjologia kultury
 8. Wstęp do antropologii kultury
 9. Komunikacja społeczna
 10. Logika i semiotyka
 11. Historia filozofii
 12. Metafizyka (ontologia)
 13. Antropologia filozoficzna
 14. Teoria poznania (epistemologia)
 15. Filozofia religii
 16. Etyka
 17. Kulturotwórcza rola Biblii
 18. Historia sztuki
 19. Wiedza o literaturze
 20. Wiedza o teatrze i widowisku kulturowym
 21. Sztuka nowoczesna i najnowsza

Grupa treści kierunkowych

 1. Teoria kultury
 2. Teorie religii
 3. Teoria sztuki
 4. Kultura audiowizualna
 5. Organizacja kultury (+Ochrona własności intelektualnej)

Zajęcia do wyboru

 1. Język grecki, hebrajski, arabski, chiński, sanskryt
 2. Translatorium z języka angielskiego
 3. Chrześcijaństwo
 4. Judaizm
 5. Islam
 6. Hinduizm
 7. Buddyzm
 8. Religie Chin
 9. Alternatywne ruchy religijne
 10. Kultura regionu pogranicza
 11. Komunikacja międzykulturowa
 12. Historia Polski
 13. Filozoficzno-światopoglądowe implikacje w literaturze naukowej, popularnonaukowej i prasowej
 14. Historia kultury intelektualnej
 15. Historia muzyki
 16. Kultura słowa
 17. Muzealnictwo
 18. Sztuka w kulturze
 19. Interpretacja literatury
 20. Polska kultura muzyczna
 21. Sztuka polska
 22. Pracownia intermedialna
 23. Sztuka wystąpień publicznych

Seminarium do wyboru

 1. Teoria sztuki
 2. Teoria kultury
 3. Dialog kultur i religii
 4. Historia sztuki
 5. Kultura medialna
 6. Historia kultury intelektualnej
 7. Judaizm
 8. Islam
 9. Alternatywne ruchy religijne
 10. Antropologia kultury

Uczestnicy seminarium przygotowują pracę licencjacką. Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata kulturoznawstwa.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2014, godz. 12:23 - Andrzej Zykubek