Plan studiów

 

Studia II stopnia
Grupa treści podstawowych

 1. Filozofia kultury
 2. Etyka stosowana
 3. Chrześcijańska kultura życia duchowego
 4. Aksjologia kultury
 5. Aksjologia religii
 6. Estetyka – Filozofia sztuki
 7. Aksjologia sztuki
 8. Katolicka Nauka Społeczna i Myśl Społeczna Jana Pawła II

Grupa treści kierunkowych

 1. Antropologia kultury
 2. Metodologia badań kulturoznawczych

Zajęcia do wyboru

 1. Filozofia Boga
 2. Historia alternatywnych ruchów religijnych
 3. Nauka popularna we współczesnej kulturze
 4. Psychologia kultury
 5. Protokół dyplomatyczny
 6. Wybrane zagadnienia z: historii sztuki, wiedzy o sztuce, współczesnego życia literackiego, teorii humanistyki, islamu, filozofii i religii Chin, kultury żydowskiej, alternatywnych ruchów religijnych, historii filozofii indyjskiej, antropologii kultury, kultury medialnej, teorii sztuki
 7. Jezyk arabski, hebrajski

Seminarium do wyboru

 1. Teoria sztuki
 2. Teoria kultury
 3. Dialog kultur i religii
 4. Historia sztuki
 5. Kultura medialna
 6. Historia kultury intelektualnej
 7. Judaizm
 8. Islam
 9. Alternatywne ruchy religijne

Uczestnicy seminarium przygotowują pracę magisterską. Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują tytuł magistra kulturoznawstwa.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2014, godz. 12:21 - Andrzej Zykubek