Stacjonarne I stopnia

 

Nowa matura 

  • Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
    a) język polski (1/3 wyniku końcowego);
    b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego);
    c) inny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych - obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego).

 

Stara matura

  • Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2013, godz. 14:13 - Liliana Kycia