Dlaczego warto studiować kulturoznawstwo na KUL?

 

 

 

Studia I stopnia

 

I stopień studiów na kierunku kulturoznawstwo w KUL jest szczególną propozycją dla maturzystów, studentów jak i osób pracujących – dla tych wszystkich, którzy chcieliby znacznie poszerzyć swoje kompetencje humanistyczne oraz zyskać dodatkowe umiejętności na trudnym i zmieniającym się rynku pracy.

Studia oferują przygotowanie w obszarze nauk humanistycznych, zintegrowane z obszarem nauk społecznych oraz sztuk. W trakcie kształcenia realizowane są cele wyznaczone przez Europejskie Ramy Kwalifikacji, jako osiągnięcie:

 • wiedzy teoretycznej i faktograficznej;
 • umiejętności kognitywnych (logicznych, intuicyjnych, kreatywno-innowacyjnych);
 • umiejętności praktycznych (jako manualnych, z wykorzystaniem materiałów i technik wykonawczych);
 • kompetencji społecznych rozumianych jako samodzielność przedsięwzięć i kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania.

Kształcenie na kierunku kulturoznawstwo w KUL ma charakter multidyscyplinarny. Realizowany jest autorski i wyjątkowy w skali polskiej program nauczania w zakresie integralnie pojętej kultury obejmującej naukę, sztukę, religię i zabawę.

 

Podczas studiów oferujemy dwie ścieżki tematyczne:

 • Kultura: tradycje i innowacje
 • Kultury: dyplomacja i bezpieczeństwo

Teoretyczne podstawy naszego kształcenia obejmują:

 • historię sztuki, teorię kultury, wiedzę o religii, literaturze i teatrze…
 • podstawy prawne zarządzania i finansowania działalności kulturalnej…
 • wiedzę o kulturze medialnej i audiowizualnej, formach przekazu widowiskowego, informacyjnego, marketingowego…
 • oraz szereg innych zagadnień, które dopiero z zainteresowaniem odkryjesz.

Praktyczne umiejętności będziesz mógł zdobyć m.in.:

 • podczas unikalnych w Polsce warsztatów pisania ikon;
 • w pracowni technik artystycznych;
 • w pracowni audiowizualnych technik promocji;
 • na warsztatach performatywnych, etnograficznych i retorycznych; a to jeszcze nie wszystko…

W ramach studiów oprócz analizy klasycznie pojętych form kultury zwraca się uwagę na jej nowe przejawy tworzenia i upowszechnia w postaci kultury medialnej i Internentu oraz szeroko rozumianego performansu.

Absolwenci studiów posiadają zatem szeroką wiedzę o kulturze w ujęciu:

 • antropologicznym,
 • filozoficznym,
 • historycznym,
 • społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem: komunikacji społecznej, form przekazu kulturowego, widowiskowego, informacyjnego, reklamowego oraz marketingowego, a także działalności edukacyjnej i popularyzacyjnej.

Elastyczny profil wykształcenia daje im szerokie możliwości dalszej specjalizacji oraz dostosowania do wymogów rynku pracy w tym zwłaszcza w instytucjach kultury różnych szczebli, w mediach, szkołach, bibliotekach, teatrach, wydawnictwach, agencjach reklamy i public relations etc.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2017, godz. 07:56 - Andrzej Zykubek