KitK1

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 
Opis kierunku:
 
Studia kulturoznawcze mają charakter multidyscyplinarny. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii i teorii kultury, sztuki i religii, a także z zakresu literaturoznawstwa, teatrologii, muzykologii i sztuk plastycznych. Uczestniczą w zajęciach z kultury audiowizualnej, komunikacji społecznej i organizacji kultury. Mają możliwość poznania języków, kultur i religii świata chrześcijańskiego, Chin, a także świata judaizmu, islamu, hinduizmu i buddyzmu.
 
 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Filozofii w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (1/3 wyniku końcowego);

b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego);

c) inny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych - obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego).

Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

W przypadku studiów w języku angielskim od kandydatów przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

 

 

 MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

 

Uwaga

zajęcia na kierunku kulturoznawstwo,

dla osób zaczynających studia w roku akademickim 2015/2016,

odbywać się będą
w Gmachu Głównym KUL przy Al. Racławickich 14

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 08:55 - Magdalena Malec