kuratorDr hab. Jacek Leszek Chachaj

  Urodzony 1969 w Lublinie. Adiunkt w Katedrze Historii Europy Wschodniej (Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II). Autor około 20 prac naukowych, w tym dwóch monografii: Łacińskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku (Lublin 2003) oraz Łacińskie szkoły parafialne na terenie metropolii lwowskiej w epoce nowożytnej (Lublin 2005), a także podręczników do nauki historii dla klas gimnazjalnych.

  W kręgu jego zainteresowań badawczych znalazły się między innymi: struktury terytorialne Kościoła łacińskiego, historia społeczno-religijna w okresie przedrozbiorowym, zwłaszcza na terenach na wschód od Wisły, oraz historia szkolnictwa parafialnego na terenach ruskich Korony. Obecnie zaś koncentruje się na badaniach dotyczących archidiakonatu lubelskiego na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej.

  W roku 2012 uzyskał tytuł doktora habilitowanego broniąc pracę: Bliżej schizmatyków niż Krakowa… Archidiakonat lubelski w XV i XVI wieku.

 

Wybrane publikacje:

 

-2012, Bliżej schizmatyków niż Krakowa… Archidiakonat lubelski w XV i XVI wieku, Jacek Chachaj
-2010, Początki kościołów lubelskich w świetle legend i przekazów historycznych, Jacek Chachaj
-2009, Szpitale przy świątyniach łacińskich w Łęcznej w okresie przedrozbiorowym, Merkuriusz Łęczyński. Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, Jacek Chachaj
-2009, Rozwój sieci parafialnej i początki organizacji dekanalnej w diecezji krakowskiej. Próba podsumowania, Roczniki Humanistyczne, Jacek Chachaj
-2009, Archidiakoni lubelscy w XV wieku, Nasza Przeszłość, Jacek Chachaj
-2007, Stan i odbudowa sieci kościelnej w łacińskiej diecezji kijowskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, Jacek Chachaj
-2005, Łacińskie szkoły parafialne na terenie metropolii lwowskiej w epoce nowożytnej, Jacek Chachaj
-2003, Łacińskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku, Jacek Chachaj
-2003, Stan unickiego szkolnictwa parafialnego na terenie Korony w XVIII wieku w świetle akt wizytacji, Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, Jacek Chachaj
-2000, Muzeum Sztuki Religijnej w Lubartowie, Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, Jacek Chachaj
-2000, Informacie o rodzinie Raczko w aktach wizytacyjnych parafii Rusków, Roczniki Humanistyczne, Jacek Chachaj
-1999, Pierwotna średniowieczna sieć dekanalna w diecezji krakowskiej, Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, Jacek Chachaj
-1999, Niemieckie osadnictwo na terenie Dekanatu Zatorskiego w średniowieczu, Roczniki Humanistyczne, Jacek Chachaj
-1997, Rozwój sieci parafialnych w dekanacie Zator do końca XVI wieku, Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, Jacek Chachaj
-1997, Powstanie dekanatów w archidiakonacie krakowskim, Rocznik Muzeum w Gliwicach, Jacek Chachaj

 

 

Strona internetowa.

Wydawnictwo Werset.

Autor: Adrian Podkalicki
Ostatnia aktualizacja: 24.12.2012, godz. 13:22 - Łukasz Pasim