Ks. dr Adam Marek Kaczor


 

 

     Adiunkt w Katedrze Teologii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego; kapłan archidiecezji lubelskiej.

  

   Ur. 5 października 1961 r. w Czemiernikach. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1980-1985 w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie uzyskując tytuł zawodowy magistra teologii KUL. Praca magisterska Dzieje w świetle zbawienia według Edwarda Heimanna napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Czesława Stanisława Bartnika. W latach 1990-1993 odbył w KUL studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego. Praca magistersko-licencjacką pt. Prawa i obowiązki wiernych świeckich w diecezji Bazylea według Synodu Szwajcarskiego z 1972 roku, napisana pod kierunkiem ks. dr. hab. Mariana Stasiaka, prof. KUL. W KUL zatrudniony od 15 lutego 1996 r. Doktorat pt. Ewolucja interpretacji ustaw kościelnych w Kodeksach z 1917 i 1983 roku obronił w 2005 r.; promotor: ks. dr hab. Marian Stasiak, prof. KUL. Od 1 października 2008 r. adiunkt.

 

Ważniejsze publikacje:

 

redaktor: Między prawowiernością a swobodą poszukiwań teologicznych. Materiały spotkania wykładowców prawa kanonicznego (WSD Diecezji Radomskiej, Radom, 6-7 listopada 2002 roku) (2003); Zwyczaj i prawo zwyczajowe w prawie kanonicznym w: Problemy prawnicze i kanoniczne (2002); Papieska Rada do Spraw Interpretacji Tekstów Prawnych, w: Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin (2000); redaktor: Kapłaństwo powszechne a kapłaństwo hierarchiczne. Materiały spotkania wykładowców prawa kanonicznego (WSD oo. Franciszkanów, Katowice-Panewniki, 16 kwietnia 1998 roku) (1998); Struktury administracyjne, w: W służbie Kościołowi Lubelskiemu 1975-1997. Księga upamiętniająca posługę Pasterza Diecezji Arcybiskupa Bolesława Pylaka (1998).

     Aktualny zakres badań to działalność Papieskiej Rady Tekstów Prawnych (interpretacja ustaw kościelnych – problematyka procedur obowiązujących przy interpretacji tekstów prawnych oraz interpretacje autentyczne Rady). W ramach Wydziału, na podstawie zawartej umowy, jest odpowiedzialny za współpracę z Instytutem Kanonistycznym w Poczdamie. W latach 1994-2000 notariusz Kurii Metropolitalnej w Lublinie, latach 2004-2008 kanclerzem tejże Kurii. Obecnie jest sędzią Sądu Metropolitalnego w Lublinie. Od 1 października 2009 r. jest opiekunem Koła Naukowego Kanonistów KUL. Należy do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 1995) i Associatio Winfried Schulz z siedzibą w Berlinie (od 1996 r.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Martyna Pereta
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2013, godz. 21:53 - Marta Ordon