Dr Andrzej Gładysz 

Zainteresowania:

- historia organów w Polsce

- organmistrzowie i muzycy kościelni w diecezji tarnowskiej

- rodzima muzyka wojskowa i instrumentaliści wojskowi

- dwór królewski u progu nowożytności
- historia wojskowości polskiej w późnym średniowieczu i epoce nowożytnej

- wojny i wojskowość polska w okresie 1914-1945

- nowoczesne metody popularyzacji wiedzy o historii wojskowości (rekonstrukcja, gry planszowe i komputerowe)

 

Diałalność:

- Katedra Instrumentologii Instytutu Muzykologii KUL

- Pracownia Wojskowo-Historyczna Instytutu Historii KUL

- Chór Akademicki KUL

- Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "Wrzesień 39"

 

Wybrane publikacje:

2015

- Muzyczne spotkania z dziejami Ojczyzny w Filharmonii Lubelskiej, ""Kwarta. Pismo historyczno-społeczne" 2015 nr 4, s. 111-115.

- Bombardowanie pociągu w pobliżu stacji kolejowej w Werchracie, "Gazeta Horyniecka" nr 41, s. 18-20.

 

2014

- (współaut. M. Szymanowicz): Z dziejów organów w kościele parafialnym w Ryglicach (diecezja tarnowska), "Tarnowskie Studia Teologiczne" 33 (2014), nr 2, s. 145-153.

- Żnin, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, k. 1603-1604.

- Żerniki, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, k. 1585.

- Złotków, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, k. 1436-1437.

- Zagórów, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, k. 1174.

- Września, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, k. 989-990.

- Wilczyn, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, k. 588.

- Węglewo, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, k. 406.

- Wągrowiec, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, k. 308-309.

- Redakcja (współred. M. Baranowski, A. Niewiński): W pancerzu przez wieki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, Oświęcim 2014 (Seria Homo Militans, t. 2).

- Kampania Bogdana III Jednookiego w Polsce w 1509 roku a obrona Rohatyna, w: Mity i legendy w polskiej historii wojskowości, red. W. Caban, J. Smoliński, J. Żak, t. 1, Kielce 2014, s. 78-87.

2013

- Ujście, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, k. 1298-1299.

- Tuchów, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, k. 1128-1129.

- Trzemeszno, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, k. 1116-1117.

- Trląg, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, k. 1026-1027.

- Świątkowo, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, k. 346.

- Ślesin, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, k. 251-252.

- Szpetal Górny, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, k. 119-120.

- Redakcja (współred. J. Gładysz, D. Lipska): Spes in virtute. Salus in victoria. Materiały z "IX Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości", Lublin 8-10 grudnia 2011, Zabrze 2013.

- Dworzanie Zygmunta I w wojnie z Mołdawią, w: Spes in virtute. Salus in victoria, red. J Gładysz, D. Lipska, A. Gładysz, Zabrze 2013, s. 58-76.

- Szamocin, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 1408-1409.

- Sumin, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 1203-1204.

- Strzelno, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013,  k. 1070.

- Strzelce, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 1064-1065.

- Staw, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 895.

- Sokolniki, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 553.

- Słupca, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 419.

- Sławsk Wielki, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 353-354.

- Skoki, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 292-293.

- Sędzin, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 85.

- Militarne aspekty funkcjonowania dworu królewskiego ostatnich Jagiellonów - stan badań i ich perspektywy, w: Ad perpetuam rei memoriam. Jagiellonowie i ich czasy w historiografii polskiej XVI-XXI wieku, red. A. Januszek-Sieradzka, Sandomierz 2013 (Praeclara stirps Jagiellonica, t. 4), s. 37-57.

 

2012

- Sprawozdanie: "Człowiek i wojna". Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej. Instytut Historii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (13 XII 2012), "Roczniki Humanistyczne" 60 (2012), z. 2: Historia, s. 203-205.

- Z historii organów w diecezji tarnowskiej, czyli jeszcze o Rudolfie Haase, organmistrzu lwowskim, w: Studia organologica, t. 4, Lublin 2012, s. 255-280.

- "Niemcy" - uczestnicy wojny moskiewskiej w wybranych relacjach wyższych dowódców polskich (1609-1612), "Teka Komisji Historycznej" 9 (2012), s. 32-52.

- Pozwolska wyprawa, w: Encyklopedia Katolicka, t. 16, Lublin 2012, s. 198.

 

2011

- Sprawozdanie: Konferencje z zakresu historii wojskowości w Instytucie Historii KUL w 2011 roku, "Roczniki Humanistyczne" 59 (2011), z. 2: Historia, s. 295-300.

- Wojskowi ulubieńcy Zygmunta Augusta, czyli o królewskich puszkarzach, ich jadłospisie i tajemniczej "skrzynce", w: Servitium et amicitia. Studia z dziejów kariery i awansu w Polsce Jagiellonów, red. A. Januszek-Sieradzka, Sandomierz 2011 (Praeclara stirps Jagiellonica, t. 3), s. 119-143.

- Jedna, czy dwie chorągwie nadworne Zygmunta I w kampanii mołdawskiej 1509 r.?, w: Na z góry upatrzonych pozycjach, red. B. Międzybrodzki i in., Zabrze 2011, s. 93-103.

 

2010

- Organiści w parafiach obecnego dekanatu tuchowskiego od XVII do XIX wieku, "Annales Lublinenses pro Musica Sacra. Rocznik Katedry Monodii Liturgicznej Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" 1 (2010), s. 75-82.

- Wojskowe osiągnięcia Zygmunta Augusta. Próba oceny, w: Sigismundus Augustus Rex, red. A. Januszek-Sieradzka, Sandomierz 2010 (Praeclara stirps Jagiellonica, t. 2), s. 149-166.

- Hiszpanie w wojsku polskim za czasów Zygmunta Augusta, w: Od Lepanto do Bailén. Studia z dziejów wojskowości hiszpańskiej (XV-XIX wiek), red. C. Taracha, Lublin 2010, s. 47-51.

- Battle of Newel, 19th of August 1562, w: Днi Нayки icтopичнoгo фaкyльтeтy, B. III, Ч. 3, Kиiв 2010, s. 212-213.

 

2009

- Redakcja: Księga Jubileuszowa 90-lecia Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. B. Proc, A. Gładysz, J. Pożarowszczyk, wyd. 1 i 2, Lublin 2009.

- Armia Zygmunta Augusta w wyprawie inflanckiej 1557 roku – źródła a historiografia, w: Broń i wojna w dziejach człowieka, red. K. Badowska, W. Wasiak, P. Łuczak, Łódź [2009], s. 207-212.

- Redakcja: "Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Ibidem" 6 (2009).

 

2008

- Wyprawa pozwolska Zygmunta Augusta w 1557 roku, „Roczniki Humanistyczne” 56 (2008), z. 2: Historia, s. 81-107. 

- Militarne aspekty wypraw Tymofieja Chmielnickiego do Mołdawii w latach 1652-1653, w: Шeвчeнкiвcкa вecнa. Icтopiя. Maтepiaли мiжнapoднoї нayкoвo-пpaктичнoї кoнфepeнцiї мoлoдиx yчeниx, B. VI, Ч. 2: Пpaцi acпipaнтiв тa cтyдeнтiв, T. 2, Kиїв 2008, s. 235-238.

- Recenzja: Dariusz Milewski, Wyprawa na Suczawę 1653, Zabrze 2007 (Bitwy/Taktyka, t. 16), "Rocznik KNHS KUL Ibidem" 5 (2008), s. 149-151.

- Redakcja: "Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Ibidem" 5 (2008).

 

2007

- Statuty Koła Historyków Studentów KUL z okresu międzywojennego, "Rocznik KNHS KUL Ibidem" 4 (2007), s. 73-91.

- Redakcja: "Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Ibidem" 4 (2007).

 

2006

- Redakcja: "Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Ibidem" 3 (2006).

 

Autor: Ewelina Olszówka
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2017, godz. 13:28 - Patrycja Suwara