Kurs metodyczny dla nauczycieli języka polskiego odbył się w dniach od 17 do 26 września 2013 roku. Ze wspólnej inicjatywy Uniwersytetu Otwartego i Szkoły Języka i Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie oraz Towarzystwa Przyjaciół KUL skorzystało kilkudziesięciu nauczycieli. Zajęcia odbywały się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississauga.

Program kursu nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego z elementami nauczania kultury polskiej obejmował wiele interesujących zagadnień - prezentowano niezwykle ciekawe formy nauczania, uczestnicy mieli okazję rozmawiać o zagadnieniach dotyczących dwujęzyczności, wzbogacić swoją wiedzę związaną z kulturą języka, korygowaniem błędów językowych, formami oceniana uczniów czy nauczaniem języka wspomaganym komputerowo.

Dzięki życzliwości Konsula Generalnego RP w Toronto, pana Grzegorza Morawskiego i Konsula d/s Polonii, pana Grzegorza Jopkiewicza uroczyste wręczenie zaświadczeń o ukończeniu kursu metodycznego odbyło się 6 grudnia w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto. W tej niezwykle miłej dla nauczycieli-absolwentów kursu uroczystości udział wzięli również pan Władysław Lizoń, poseł do Parlamentu oraz pani Teresa Berezowska, prezes ZG Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Koncert oraz słodki poczęstunek dopełnił całości tego bardzo udanego spotkania.

Kurs był zorganizowany w ramach projektu „Polska bliżej” współfinansowanego ze środków otrzymanych z MSZ w ramach konkursu na realizację zadania Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.