Państwowe Muzeum na Majdanku organizuje kurs na przewodnika muzealnego dla studentek i studentów. Osoby, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji i wszystkie etapy szkolenia mogą liczyć na współpracę z Muzeum Zakwalifikowane kandydatki i kandydaci wezmą udział w kursie (luty/marzec 2015 r.), na który złożą się zajęcia na temat historii nazizmu, obozu koncentracyjnego na Majdanku i metodyki oprowadzania.

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin teoretyczny z wiedzy o historii obozu na Majdanku oraz egzamin praktyczny z oprowadzania po stałej wystawie historycznej. Wszyscy, którzy zdadzą oba egzaminy, uzyskają uprawnienia do oprowadzania grup turystycznych w Muzeum na Majdanku na podstawie umowy-zlecenia.

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych historią XX wieku, w szczególności tematem nazistowskich obozów koncentracyjnych, kulturą i pedagogiką pamięci, oraz do tych, którzy chcieliby w aktywny sposób przyczynić się do upamiętnienia ofiar systemów totalitarnych.

Wymagania formalne wobec kandydatek i kandydatów:

 • status studentki/studenta (studia dzienne lub zaoczne) co najmniej do 31.10.2016 r.;
 • dyspozycyjność przynajmniej dwa dni w tygodniu po ok. 3-4 godziny dziennie (we wtorki, środy, czwartki lub piątki);
 • preferujemy studentki i studentów lat II, III i IV-tych;
 • kandydatka lub kandydat nie może ukończyć 26. roku życia w okresie zatrudnienia (co najmniej do 31.10.2016 r.). Wymagania merytoryczne:
 • zainteresowanie historią najnowszą;
 • predyspozycje do pracy pedagogicznej z młodzieżą; • umiejętność publicznego wypowiadania się i nawiązywania kontaktów z dużymi grupami ludzi;
 • studia humanistyczne, w szczególności filologie obce.

Wymagane dokumenty: List motywacyjny i CV.

Oba dokumenty należy przesłać drogą mailową na adres:

 • centrum@majdanek.eu,
 • faksem na numer: 81 710 28 65,
 • listownie na adres Państwowe Muzeum na Majdanku – ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin lub
 • dostarczyć osobiście do siedziby Muzeum do dnia 16.01.2014 r.

Dokumenty należy opatrzyć klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Ważne informacje: Nadesłanych ofert nie zwracamy. Jednocześnie informujemy, że do dnia 21.01.2014 r. skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatkami i kandydatami. Zgłoszenia, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane. W celu ułatwienia komunikacji prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu i adresu mailowego. Kurs jest odpłatny. Opłata w wysokości 100 zł pokrywa koszty materiałów, które otrzymają osoby biorące udział w szkoleniu oraz poczęstunku w przerwach kawowych. Opłatę należy wnieść w terminie do dwóch tygodni przed rozpoczęciem kursu w kasie Muzeum.

 

--------

Imie i nazwisko: Anna Wójtowicz-Państwowe Muzuem na Majdanku <a.wojtowicz@majdanek.eu> Wiadomosc wyslana ze strony http://www.kul.pl/11225.html Adres IP: 212.182.92.210 - pmm.vlan490.corcoran.lubman.net.pl Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2015, godz. 14:03 - Ireneusz Marciszuk