Proponowane przez nas kursy stanowią niecodzienną okazję do pogłębienia wiedzy oraz rozwijania hobby, a także poszukiwania nowych pasji.
Oferta kursów będzie systematycznie powiększana. Zapraszamy więc do odwiedzin strony.

Aktualnie proponujemy:

Można wciąż dołączyć do grup:

Wkrótce w naszej ofercie

  • Wkrótce w naszej ofercie pojawią się m.in.: zajęcia z języka łacińskiego i angielskiego.

  • Studentom, a zwłaszcza doktorantom, zaproponujemy też szkolenie z używania naukowych baz danych dotyczących publikacji - niezwykła pomoc w przygotowywaniu prac dypolomowych i innych naukowych publikacji.

  • W kolejnych miesiącach uruchamiać będziemy laboratoria finansowe i prawnicze.

  • W związku z licznymi zapytaniami już teraz pragniemy zaanonsować kurs, który odbędzie się w lutym przyszłego roku: Zobaczyć swoją wiarę. Ikona jako świadectwo wiary.