KUZIOŁA RAFAŁ - DOROBEK NAUKOWY

Szybkie linki:

STUDIA

PRACE OPUBLIKOWANE

WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

SZKOLENIA NAUKOWE

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 

 

STUDIA

 • Ukończone studia stacjonarne na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie, na kierunku Chemia w specjalności Chemia Podstawowa i Stosowana i uzyskaniem w dniu 16 czerwca 2011 r. tytułu zawodowego Magistra.
 • Ukończone studia podyplomowe na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu – ‘ANALITYKA CHEMICZNA’, ukończone otrzymaniem dyplomu, oraz Certyfikat zaliczenia kursu – Metrologia Chemiczna TRAINMIC

 

 

PRACE OPUBLIKOWANE

 

B. Marczewska , R.Kuzioła, A.Kramek
Spektroskopowe oznaczanie wanadu w próbkach gleb
Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Ed. Z Hubicki UMCS Lublin 2013, 128-140

 

B.Marczewska , R.Kuzioła, A. Kramek
Spektroskopowe oznaczanie wanadu w próbkach gleb
Laboraroria, aparatura , badania 18 (2013)23-29
na prośbę redakcji praca przedstawiona wcześniej na konferencji Nauka i Przemysł 2013

 

R.Kuzioła
Radioactive elements in coal and nuclear power plant waste, w:
Eds: Е.Г. Вышкин, ЕЕ. Киреева, Samara 2013, 86-91

 

B. Marczewska, R. Kuzioła, G. Butryn
Oznaczanie zawartości śladowych ilości wybranych pierwiastków w węglach kopalnych z zastosowaniem technik spektroskopowych
Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Ed. Z Hubicki UMCS Lublin 2014, 543-558

 

K. Marczewski, B. Marczewska, R. Kuzioła

Is the Content of Pesticides and Pesticides Metabolites in the Ground Water Still Important for Medical Hydrology

Journal of Japanese Society of Balneology, Climatology and Physical Medicine

日本温泉気候物理医学会雑誌 78 (3), 195-200, 2015 (Artykuł Recenzowany)

 

K. Marczewski, B. Marczewska, R. Kuzioła
The Importance of Vanadium Concentration in Ground and Deep Ground Water for Spring Water Quality
Journal of Japanese Society of Balneology, Climatology and Physical Medicine
日本温泉気候物理医学会雑誌 78 (3), 201-208, 2015 (Artykuł Recenzowany)

 

B. Marczewska, R. Kuzioła, A. Kramek
Specjacja wanadu w próbach wód naturalnych .

Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych Eds.G.Mazurkiewicz, B.Marczewska,  Wyd KUL  Lublin 2014, 61-67

ISBN 978-83-8061-010-1

 

B. Marczewska, A. Kramek, R. Kuzioła,
Oznaczanie benzofenonów w wodach powierzchniowych .

Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych Eds .G.Mazurkiewicz, B.Marczewska,  Wyd KUL  Lublin 2014, 67-73

ISBN 978-83-8061-010-1

 

B.Marczewska, R.Kuzioła F. Rudzki
Metody usuwania surfaktantów ze ścieków

Gospodarka komunalna nowe rozwiązania i technologie, red B.Marczewska,  Wyd. Seidel Przywecki Warszawa 2015, 13-23
ISBN- 978-83-60956-42-7

 

B.Marczewska, R Kuzioła

Spektroskopowe oznaczanie arsenu w wodach naturalnych
Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Ed. Z Hubicki UMCS Lublin 2015, t.2, str 599-611  (rozdział w monografii)

ISBN – 978-83-939465-7-0

 

Maciej Jarzębski, Tomasz Śliwa, Rafał Kuzioła, Barbara Bellich, Tomasz Białopiotrowicz
ZASTOSOWANIE TECHNIKI ŚLEDZENIA RUCHU NANOCZĄSTEK (NTA) W ANALIZIE ROZMIARU CZĄSTEK I BIOMATERIAŁÓW
BioOrg 2015 I Wielkopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów Poznań, 5 grudnia 2015 r. Str 51-53. (rozdział w monografii)
ISBN 978-83-916087-1-5
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski dr hab. inż. Ewa Kaczorek dr hab. inż. Karolina Wieszczycka dr hab. inż. Agnieszka Zgoła-Grześkowiak

 

Maciej Jarzębski, Tomasz Śliwa, Rafał Kuzioła, Tomasz Białopiotrowicz
BIOMATERIAŁY W DRUKU 3D
BioOrg 2015 I Wielkopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów Poznań, 5 grudnia 2015 r. Str 54-56. (rozdział w monografii)
ISBN – 978-83-916087-1-5
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski dr hab. inż. Ewa Kaczorek dr hab. inż. Karolina Wieszczycka dr hab. inż. Agnieszka Zgoła-Grześkowiak

 

 

WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE

 

R. Kuzioła, B. Marczewska,

Wpływ wybranych preparatów farmaceutycznych obecnych w moczu na proces elektroforezy albuminy

54 Zjazd PTCHem i SITPChem Lublin 2011 poster

 

 

R.Kuzioła, B.Marczewska , J.Kurowska,

Wpływ pH i obecności wybranych leków moczopędnych na oznaczanie albuminy

55 Zjazd PTCHem i SITPChem Białystok 2012 str 348

 

R. Kuzioła,
Radioactive elements in coal and nuclear power plant waste,
International Conference: Sustainable development of provincial environment, Samara State University of Architecture and Civil Engineering, Samara, Rosja, 23-31.10.2012 (komunikat)

 

R. Kuzioła
Construction and types of nuclear and coal power plants

State University of Architecture and Civil Engineering, Samara, Rosja 24.10.2012 (gościnny wykład dla studentów University of Architecture and Civil Engineering, Samara, Rosja)

 

B. Marczewska , R.Kuzioła, A. Kramek,
Spektroskopowe oznaczanie wanadu w próbkach gleb
Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości, Lublin 2013 (Wykład współautor)

 

B. Marczewska, A. Kramek, R. Kuzioła,

Porównanie zawartości wanadu w glebach wokół terenów uprzemysłowionych rolniczych

XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań 2013, str 93

 

B. Marczewska, M. Rycyk, R. Kuzioła,

Wpływ furosemidu w obecności glukozy na elektroforetyczny obraz albuminy ludzkiej stosując do barwienia białka comassie brillant blue lub AgNO3

XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań 2013, str 95

 

J.Nowak, A.Kuczumow, B. Marczewska , R.Kuzioła,
Nowe możliwości badania skamieniałych drzew- fosylia i nowe materiały
X Jubileuszowego Krajowego Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego Stalowa Wola 2013 (Wykład współautor).

 

Marczewska , R.Kuzioła,
Wpływ wybranych leków na elektroforetyczny proces albuminy ludzkiej
56 Zjazd PTCHem i SITPChem, Siedlce 2013 str 320 ( Wykład współautor)

 

R. Kuzioła, B. Marczewska
Wpływ wybranych kationów na obraz elektroforetyczny albuminy ludzkiej,
56. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce 2013, poster

 

R.Kuzioła, B.Marczewska
Elektroforeza albuminy ludzkiej w obecności glukozy, aspiryny oraz glukozy i aspiryny,
56. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce 2013, poster

 

R. Kuzioła, B. Marczewska, A. Kramek
Stężenie wanadu w wybranych wodach naturalnych,
56. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce 2013, poster

 

Marczewska, R. Kuzioła, A. Kramek

Specjacja wanadu w próbach wód naturalnych .

I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców: Zasoby Wodne - Ochrona, Gospodarowanie, Ekotechnologie. Stalowa Wola 2013

 

B. Marczewska, A. Kramek, R. Kuzioła,

Oznaczanie benzofenonów w wodach powierzchniowych

I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców: Zasoby Wodne - Ochrona, Gospodarowanie, Ekotechnologie. Stalowa Wola 2013

 

K. T. Marczewski, B.Marczewska, R. Kuzioła,

The importance of vanadium and some pesticides concentration in water used in medical hydrology

39th ISMH, May 11-14, 2014 Kyoto, Japan ( Wykład współautor)

 

K. T. Marczewski, B.Marczewska, R. Kuzioła,
Is The Content Of Pesticides and Pesticides Metabolites in The Groud Water Still Important for Medical Hydrology
39th ISMH, May 11-14, 2014 Kyoto, Japan ( Wykład współautor)

 

B.Marczewska, R. Kuzioła, G. Butryn
Oznaczanie zawartości śladowych ilości wybranych pierwiastków w węglach kopalnych z zastosowaniem technik spektroskopowych
Nauka i przemysł – metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości, Lublin 10-12.06.2014 ( Wykład współautor)

 

R. Kuzioła, A. Gronba, K. Grąz, J. Nowak, T. Białopiotrowicz
Innowacyjne metody zagospodarowania osadów ściekowych
Panelowe Spotkanie Dyskusyjne "Innowacje w Praktyce" Lublin, 10-11.12.2014, poster

 

R. Kuzioła, B. Marczewska,
SPEKTROSKOPOWE OZNACZANIE ARSENU W WODACH NATURALNYCH
Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości, Lublin 2015 (Wykład współautor)

 

R. Kuzioła, B. Marczewska, F. Rudzki
METODY USUWANIA SURFAKTANTÓW ZE ŚCIEKÓW
INNOWACYJNE ROZWIAZANIA I TECHNOLOGIE W GOSPODARCE KOMUNALNEJ, Stalowa Wola 2-3.06.2015 r.
(Autor Wykładu)

 

R. Kuzioła, B. Marczewska,
Specjacja nieorganicznych form arsenu w wodach studziennych
XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań 2015
(Poster)

 

R. Kuzioła, B. Marczewska,
Oznaczanie całkowitego stężenia arsenu w wodach studziennych w Ameryce Północnej i Azji
XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań 2015
(Poster)

 

R. Kuzioła, B. Marczewska, B. Kołacz,
Lotne związki organiczne w wodach naturalnych z wybranych rejonach świata
XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań 2015
(Poster)

 

Rafał Kuzioła, Jakub Nowak, Andrzej Kuczumow, Patrick Patterson
Micro-Raman and other spectral studies on dinosaur fossils
8th International Congress on the Application of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology (RAA 2015), Wrocław 1-5.09.2015 (POSTER)

 

Maciej Jarzębski, Tomasz Śliwa, Rafał Kuzioła, Barbara Bellich, Tomasz Białopiotrowicz,
Zastosowanie techniki śledzenia ruchu nanocząstek (NTA) w analizie rozmiaru cząstek i biomateriałów
I Wielkopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej I Biomateriałów, Poznań, 5 grudnia 2015 (Poster)

 

Maciej Jarzębski, Tomasz Śliwa, Rafał Kuzioła, Tomasz Białopiotrowicz,
Biomateriały w druku 3d.
I Wielkopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej I Biomateriałów, Poznań, 5 grudnia 2015 (Poster)

 

R. Kuzioła, B. Marczewska, M. Furman
Zanieczyszczenia wody parabenami.
XXV Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań 2016 (Poster)

 

R. Kuzioła, B. Marczewska, A. Pełeszczak
Chlorodioksyny w wodach.
XXV Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań 2016 (Poster)

 

R. Kuzioła, M. Jarzębski, T. Śliwa, B. Peplińska, J. Jakubowicz, J. Kościński, T. Białopiotrowicz, J. Gapiński

Characterization of submicron sized fluorescent silica particles
The 13th International School and Symposium on Synchrotron Radiation

in Natural Science (ISSRNS’2016), 13-18 June 2016, Ustroń, Poland (Poster)

 

R. Kuzioła, M. Trzciński, P. Mack, D. Nowak, J. Nowak

Chemical analysis of the growth rings in the bamboo corals

The 13th International School and Symposium on Synchrotron Radiation

in Natural Science (ISSRNS’2016), 13-18 June 2016, Ustroń, Poland (Poster)

 

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

 

R. Kuzioła, B. Marczewska,

Wpływ wybranych preparatów farmaceutycznych obecnych w moczu na proces elektroforezy albuminy

54 Zjazd PTCHem i SITPChem Lublin 2011

 

B.Marczewska, R.Kuzioła,

Elektroforeza albuminy w obecności wybranych substancji aktywnych biologocznie

55 Zjazd PTCHem i SITPChem Białystok 2012 str 333 (Wykład)

 

R.Kuzioła, B.Marczewska , J.Kurowska,

Wpływ pH i obecności wybranych leków moczopędnych na oznaczanie albuminy

55 Zjazd PTCHem i SITPChem Białystok 2012 str 348

 

B. Marczewska, A. Kramek, R. Kuzioła,

Porównanie zawartości wanadu w glebach wokół terenów uprzemysłowionych i rolniczych

XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań 2013, str 93

 

B. Marczewska, M. Rycyk, R. Kuzioła,

Wpływ furosemidu w obecności glukozy na elektroforetyczny obraz albuminy ludzkiej stosując do barwienia białka comassie brillant blue lub AgNO3

XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań 2013, str 95

 

Marczewska, A. Kramek, R. Kuzioła

Porównanie zawartości wanadu w glebach wokół terenów uprzemysłowionych i rolniczych
XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań 2013, str 93

 

B. Marczewska, M. Rycyk, R. Kuzioła,
Wpływ furosemidu w obecności glukozy na elektroforetyczny obraz albuminy ludzkiej stosując do barwienia białka comassie brillant blue lub AgNO3

XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań 2013, str 95

 

B. Marczewska, R. Kuzioła,

Wpływ wybranych leków na elektroforetyczny proces albuminy ludzkiej

56 Zjazd PTCHem i SITPChem, Siedlce 2013 str 320

 

B. Marczewska, R. Kuzioła, A.Kramek,

Stężenie wanadu w wybranych wodach naturalnych

56 Zjazd PTCHem i SITPChem, Siedlce 2013 str 338

 

R.Kuzioła, B.Marczewska,

Elektroforeza albuminy ludzkiej w obecności glukozy, aspiryny oraz glukozy i aspiryny

56 Zjazd PTCHem i SITPChem, Siedlce 2013 str 347

 

R.Kuzioła, B.Marczewska,

Wpływ wybranych kationów na obraz elektroforetyczny albuminy ludzkiej

56 Zjazd PTCHem i SITPChem, Siedlce 2013 str 347

 

K. T. Marczewski, B.Marczewska, R. Kuzioła,
The Importance of Vanadium Concetration in Water Used in Medical Hydrology,
39th ISMH, May 11-14, 2014 Kyoto, Japan str 96-97

 

K. T. Marczewski, B.Marczewska, R. Kuzioła,
Is The Content Of Pesticides and Pesticides Metabolites in The Groud Water Still Important for Medical Hydrology
39th ISMH, May 11-14, 2014 Kyoto, Japan str 98-99

 

R. Kuzioła, B. Marczewska,
Specjacja nieorganicznych form arsenu w wodach studziennych

XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań 2015, str 79

 

R. Kuzioła, B. Marczewska,
Oznaczanie całkowitego stężenia arsenu w wodach studziennych w Ameryce Północnej i Azji
XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań 2015, str 78

 

R. Kuzioła, B. Marczewska, B. Kołacz,
Lotne związki organiczne w wodach naturalnych z wybranych rejonach świata
XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań 2015, str 77

 

Rafał Kuzioła, Jakub Nowak, Andrzej Kuczumow, Patrick Patterson
Micro-Raman and other spectral studies on dinosaur fossils
8th International Congress on the Application of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology (RAA 2015), Wrocław 1-5.09.2015, 

 

R. Kuzioła, B. Marczewska, M. Furman
Zanieczyszczenia wody parabenami.
XXV Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań 2016, str. 140

 

R. Kuzioła, B. Marczewska, A. Pełeszczak
Chlorodioksyny w wodach.
XXV Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań 2016, str. 139

 

R. Kuzioła, M. Jarzębski, T. Śliwa, B. Peplińska, J. Jakubowicz, J. Kościński, T. Białopiotrowicz, J. Gapiński

Characterization of submicron sized fluorescent silica particles

The 13th International School and Symposium on Synchrotron Radiation  in Natural Science (ISSRNS’2016), 13-18 June 2016, Ustroń, Poland

P-31 str. 86

 

R. Kuzioła, M. Trzciński, P. Mack, D. Nowak, J. Nowak

Chemical analysis of the growth rings in the bamboo corals

The 13th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS’2016), 13-18 June 2016, Ustroń, Poland

P-33 str. 88

 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 

1. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Białystok 16-20.09.2012

 

2. Sustainable development of provincial environment, Samara State University of Architecture and Civil Engineering, Samara, Rosja, 23-31.10.2012

 

3. XXII POZNAŃSKIE KONWERSATORIUM ANALITYCZNE, Poznań 4-5.04.2013

 

4. X Jubileuszowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego, Stalowa Wola 9-11.09.2013, Członek komitetu organizacyjnego

 

5. 56. Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem, Siedlce 16-20.09.2013

 

6. I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców: Zasoby Wodne - Ochrona, Gospodarowanie, Ekotechnologie, Stalowa Wola 8-9.11.2013, Członek komitetu organizacyjnego

 

7. PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – nowy obowiązek gmin, Stalowa Wola 13.11.2013

 

8. ANALIZA CHEMICZNA W OCHRONIE ZABYTKÓW, Warszawa 06.12.2013

 

9. Konferencja zamykająca Projekt pn. “Stworzenie kompleksowej bazy naukowo-dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyższych w Stalowej Woli jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego Polski Wschodniej”, Stalowa Wola 24.04.2014 

 

10. Konferencja naukowa: Stalowa Wola jako ośrodek naukowo-badawczy. Fakty czy wizja?, Stalowa Wola 14.05.2014. Członek komitetu organizacyjnego

 

11. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Styl i jakość życia współczesnego człowieka 2014 – Bezpieczeństwo” Stalowa Wola 28.05.2014

 

12. Panelowe Spotkanie Dyskusyjne "Innowacje w Praktyce" Lublin, 10-11.12.2014

 

13. Członek komitetu organizacyjnego konferencji międzynarodowej: I Miedzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna: INNOWACYJNE ROZWIAZANIA I TECHNOLOGIE W GOSPODARCE KOMUNALNEJ, 2–3 czerwca 2015 r. Stalowa Wola

 

 

14. XXIV POZNAŃSKIE KONWERSATORIUM ANALITYCZNE, Poznań 9-10.04.2015

 

15. 8th International Congress on the Application of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology (RAA 2015), Wrocław 1-5.09.2015

 

16. JUBILEUSZOWE XXV POZNAŃSKIE KONWERSATORIUM ANALITYCZNE: NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW, Poznań 7-8.04.2016

 

17. SESJA NAUKOWA: ROLA CHEMII ANALITYCZNEJ W ORTOPEDII I STOMATOLOGII, Poznań 06.04.2016

 

18. The 13th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS’2016), 13-18 June 2016, Ustroń, Poland

 

 

SZKOLENIA NAUKOWE

 

Szkolenia z aparatury

 • Szkolenie z nanoindentera, Naukowo-badawcze Laboratorium Międzyuczelniane w Stalowej Woli, Stalowa Wola 20-21.06.2013, (CERTIFICATE OF TRAINING ACHIEVEMENT, NANOVEA)
 • Szkolenie z FT-IR/RAMAN/MIKROSKOP IR (Nicolet 6700 FT-IR, NXR FT-RAMAN MODULE, MIKROSKOP NICOLET IN10), Naukowo-badawcze Laboratorium Międzyuczelniane w Stalowej Woli, Stalowa Wola 10-11.07.2013
 • MIKROSKOP POLARYZACYJNY METALOGRAFICZNY
 • POTENCJOSTAT/GALWANOSTAT ATLAS 0531 EU&IA, PROGRAM ATLASCORR05, PROGRAM ATLASLAB (29-09-2014)
 • XRF 07-10-2014
 • Szkolenie z SEM+EDS. Szkolenie z zakresu obsługi skaningowego mikroskopu elektronowego TESCAN VEGA 2 SBH, oraz systemu mikroanalizy rentgenowskiej OXFORD INSTRUMENTS INCA ENERGY 250 X-ATC. Stalowa Wola (26.03.2015r.) 
 • Szkolenie z XRF. Seminarium: Spektrometria XRF w teorii i praktyce zorganizowane przez PANalytical B.V. Oraz Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Ustroń 12-14 maja 2015r.
 • Szkolenie z Elektroforezy Kapilarnej Szkolenie z aparatu do elektroforezy kapilarnej P/ACE MDQ Plus firmy SCIEX, (7-9.09.2015r.) 
 • Szkolenie z podręcznego, przenośnego spektrometru promieniowania gamma Szkolenie z obsługi spektrometru gamma model InSpector-1000 z detektorem scyntylacyjnym stabilizowanym NaI(Tl) model IPROS-2. Wykorzystanie oprogramowania Genie-2000 Basic Spectroscopy i Gamma Analysis do jakościowej i ilościowej analizy widm. (21.10.2015r.) 
 • Seminarium poświęcone technikom przygotowania próbek i analizy wielopierwiastkowej (ASA/ICP/ICP-MS, analizatory rtęci
 • Seminarium Trendy analityczne i nowe rozwiązania w analizach wielopierwiastkowych i przygotowaniu próbek (02.06.2016) Lublin
 • Seminarium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej, TESCAN, OXFORD INSTRUMENTS, Warszawa, (16.06.2016)

 

Szkolenia z oprogramowania

 • IMAGE-PRO PLUS (27-08-2014)
 • ORIGIN 9.1 (online) (12-11-2014) Origin: Wizualizacja danych w formie wykresów 2D i 3D.
 • Webinarium: SigmaPlot 13 - From Data to Presentation (18-05-2016)

 

Inne szkolenia

 • Szkolenie: Publikuj z Wiley w uznanych czasopismach naukowych, Wydział Fizyki UAM, Poznań, 22.04.2016r. 
 • Szkolenie z Parlamentu Europejskiego: Szkolenie pt. „Jak pozyskać środki na badania i innowacje z funduszy UE?”, odbyte w ramach Regionalnego Forum Dyskusyjnego Parlamentu Europejskiego. Baranów Sandomierski 11.06.2015r.
 • Szkolenie ze statystyki. Szkolenie połączone z warsztatami z zakresu: „Dobra praktyka profesjonalna w laboratorium. Wykorzystanie metod statystycznych. Walidacja metod”. Stalowa Wola, 30.06-01.07.2015r.
 • Praktyczne aspekty współpracy nauki z biznesem – 28 marca 2014r.
 • Komercjalizacja wyników badań – 27 marca 2014r.
 • Ochrona własności intelektualnej – 26 marca 2014r.
 • Finansowanie projektów B+R – 24, 25 marca 2014r.
 • Warsztaty pt ‘IDENTYFIKACJA POTRZEB GOSPODARKI. Pracownik naukowy partnerem/doradcą biznesowym przedsiębiorcy’, 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 

Członek komisji skrutacyjnej Rady Wydziału 26.09.2016 r.

 

Członek Wydziałowej Komisji do spraw Jakości Kształcenia na lata 2016-2020

 

Członek Rady Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli 01.09.2016r.

 

Członek Rady Instytutu Inżynierii Środowiska 01.09.2016r.

 

Członek Komisji Przetargowej: Dostawa analizatora rozmiaru cząstek i potencjału zeta z osprzętem dla Katedry Chemii Fizycznej i Fizkochemicznych Podstaw Inżynierii Środowiska KUL w Stalowej Woli

 

Członek Komisji programowej do opracowania programu kształcenia dla kierunku Inżynieria Materiałowa studia II stopnia 21.06.2016 r.

 

Członek Komisji Przetargowej 

 

Członek zespołu roboczego wspierającego zespół ds. obsługi projektu pn. „Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli” 20.02.2015r.

 

Przedstawiciel KUL-u w odbiorze aparatury i mebli dla Instytutu Inżynierii Środowiska w ramach kilku umów.

 

Przewodniczący Zespołu ds. rozwiązywania kwestii aparaturowych kierunku Inżynieria Materiałowa

 

Członek Komisji ds. Aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. “ Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli” (18-02-2014)

 

Członek Komisji programowej do opracowania programu kształcenia dla kierunku Inżynieria Materiałowa studia I stopnia 2013/2014 (4 MARCA 2013 -31.08.2013)

 

Członek Komisji programowej do opracowania programu kształcenia dla kierunku Inżynieria Środowiska studia I stopnia 2013/2014 (4 MARCA 2013 -31.08.2013)

 

Członek Komisji programowej do opracowania programu kształcenia dla kierunku Inżynieria Środowiska studia II stopnia 2013/2014 (4 MARCA 2013 -31.08.2013)

 

Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (12 WRZEŚNIA 2013 - 01 WRZEŚNIA 2016)

 

Członek Komisji programowej do opracowania programu kształcenia dla kierunku Inżynieria Materiałowa 2014/2015 (4 LISTOPADA 2013)

 

Członek Komisji programowej do opracowania programu kształcenia dla kierunku Inżynieria Środowiska studia I stopnia 2014/2015 (27 LISTOPADA 2013)

 

Członek Komisji programowej do opracowania programu kształcenia dla kierunku Inżynieria Środowiska studia II stopnia 2014/2015 (27 LISTOPADA 2013)

 

Członek Komisji do spraw odbioru budynku Inżynierii Materiałowej przy ul. Kwiatkowskiego 3A w Stalowej Woli (18 WRZEŚNIA 2014)

 

Zespół roboczy ds. prac nad udzieleniem odpowiedzi Instytucji Wdrażającej nt. rozmieszczenia sprzętu i wyposażenia w budynku Instytutu Inżynierii Środowiska oraz uzgodnienia tego rozmieszczenia z planem rozwoju i dydaktyki Instytutu (08 PAŻDZIERNIKA 2014)

 

Administrator strony Instytutu Inżynierii Środowiska w domenie KUL

 

Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2016, godz. 16:25 - Rafał Kuzioła