napis_400 

Kwalifikacje i uprawnienia po ukończeniu studiów na kierunku muzykologia

Absolwent muzykologii ma możliwość uzyskania dwojakiego typu uprawnień zawodowych: pierwsze wynikają z ukończenia głównego toku kształcenia na kierunku "muzykologia", zaś drugie - z podjętej specjalizacji. Uprawnienia te stanowią podstawę do podjęcia zatrudnienia w szkołach jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych: 

I. Uprawnienia wynikające z ukończenia głównego toku kształcenia:

Absolwenci muzykologii zyskują uprawnienia do nauczania przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia:

 

1) historia muzyki z literaturą muzyczną

2) literatura muzyczna

3) formy muzyczne

4) audycje muzyczne

5) zasady muzyki

 

oraz przedmiotu "muzyka" w szkołach ogólnokształcących (czyli np. szkoła podstawowa, gimnazjum).

 

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego (Dziennik Ustaw Rok 2002 Nr 14 Poz. 135):

 

"Kwalifikacje do nauczania w szkołach muzycznych następujących przedmiotów: (1) historia muzyki z literaturą muzyczną, (2) literatura muzyczna, (3) formy muzyczne, (4) audycje muzyczne, (5) zasady muzyki posiadają także osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku muzykologia w innej niż wyższa szkoła muzyczna szkole wyższej oraz przygotowaniem pedagogicznym."

II. Uprawnienia wynikające z ukończenia specjalizacji Muzyka liturgiczna:

Absolwent muzykologii z ukończoną specjalizacją muzyka liturgiczna po studiach magisterskich uzyskuje kwalifikacje muzyka kościelnego I kategorii (najwyższe). Może on pełnić funkcję organisty, dyrygenta chórów i zespołów muzycznych oraz animatora życia liturgiczno-muzycznego w kościołach diecezji polskich.

 

(podstawa prawna: Normy ogólne dotyczące muzyków kościelnych posługujących w diecezjach Kościoła Katolickiego w Polsce zatwierdzone przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski 11 V 2009 roku).

Autor: Julian Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2016, godz. 10:38 - Ewa Zięba