chiara_2001 kwietnia
Ruch Focolari zorganizował prezentację książki „Charyzmat jedności" Chiary Lubich, wydanej przez Fundację Mariapoli i Wydawnictwo "m".

 

retor_2001 kwietnia
rozpoczęła się Akademia Retoryki Prawniczej - cykl wykładów i warsztatów prowadzonych przez wybitnych specjalistów (adwokatów, językoznawców, legislatorów) z zakresu sztuki argumentacji, języka legislacji, emisji głosu oraz kontaktów prawnika z mediami w celu podniesienia umiejętności posługiwania się językiem polskim przez studentów prawa. Tematem inaugurującym były: „Kompetencje retoryczne prawnika", a prowadzącym mec. Zbigniew Dyka.

 

fiala_2002 kwietnia
Katedra Teorii i Antropologii Literatury KUL oraz International Institute for Hermeneutics (Toronto) zorganizowali konferencję „Hermeneutics, Psychoanalysis, and Literary Studies".

 

2 kwietnia

"Ale Jego duch jest z nami"3. rocznica śmierci Jana Pawła II
 

3 kwietnia

Wykłady otwarte prof. Stefana Kiedronia

 

3-4 kwietnia

Fundusze UE, czy wiesz jak zdobyć miliony EURO

 

4 kwietnia

Film promocyjny na Dzień Otwartych Drzwi KUL
 

5 kwietnia

Dzień Otwartych Drzwi KUL

 

7-3 kwietnia

Edukacja Prawnicza i Prawo w Interesie Publicznym w Polsce

 

8 kwietnia

Internet a dydaktyka i psychologia mediów.Platforma e.kul.pl w swoich możliwościach

 

8-10 kwietnia

700-lecie śmierci bł. Jana Dunsa Szkota

 

9 kwietnia

Targi zakonne

 

10-12 kwietnia

Bliżej emocji III

 

10 kwietnia

Modlitwa przestrzenią spotkania i dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego?

 

14 kwietnia

Dzień z PIT-em na KUL!

 

14-18 kwietnia

XXXVII Dni Społeczne: "Homo ludens - zabawa na postmodernistycznym śmietniku"

 

16 kwietnia

Sprawiedliwość - idee, a rzeczywistość

 

16 kwietnia

Sumienie - Wolność - Norma. Problem twórczej mocy sądów sumienia
 

17 kwietnia

Uroczystość wręczenia Medalu za Zasługi dla KUL J.E. ks. bp Stanisławowi Stefankowi T Chr. 

 

17 kwietnia

Dzień Patronalny INOR "Narzeczeni są wśród nas"

 

17 kwietnia

Nić Przyjaźni KUL - UMCS 

 

17 kwietnia

Mszał Piusa V czy Mszał Pawła VI 
 

18 kwietnia

 Wiza - przepustka do lepszego świata czy tylko polityczna karta przetargowa? 
 

18-19 kwietnia

W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich 
 

21-23 kwietnia

XL Tydzień Eklezjologiczny. Kościół marzeń? O reformie Kościoła w Polsce
 

24 kwietnia

Teologiczna lektura Księgi Psalmów. U podstaw duchowości biblijnej Starego i Nowego Testamentu
 

24 kwietnia

Delegacja Komitetu Konsultacyjnego Prezytentów Polski i Litwy
 

21 kwietnia

Lubelskie Obrady Uniwersyteckiej Komisji Finansowej

 

25 kwietnia

Akcja "Honorowy Krwiodawca" 
 

28 kwietnia

Koncert Chóru Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskieg w Lublinie

 

28 kwietnia

Chiny - Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju

 

28-30 kwietnia

Wystawa zdjęć paradoksalnych. Aktualia 2008
 

29 kwietnia

Akademia retoryki prawniczej. Wykład prof. S. Wronkowskiej na temat języka legislacji