Wypromuj swoje badania i zdobądź stypendium!

Startują zgłoszenia do programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

 

Od 5 marca do 30 kwietnia trwa nabór zgłoszeń do 18. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Kobiety prowadzące badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu mają dodatkową szansę na promowanie swoich osiągnięć naukowych oraz uzyskanie wsparcia finansowego.

 

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem strony www.lorealdlakobietinauki.pl. Znajduje się tam m.in. regulamin, który określa zasady, warunki i kryteria aplikacji. Badaczki mogą zgłaszać swoje prace w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej i magisterskiej, opisując swój dorobek naukowy oraz plany dotyczące realizacji badań w obszarze nauk o życiu, m.in. medycyny, biologii, fizyki, chemii, biotechnologii. Do programu mogą zgłaszać się kobiety-naukowcy, które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania nagrody nie osiągną 25. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek. Nowością w 18. edycji jest możliwość wydłużenia o dodatkowy rok wyznaczonej granicy wiekowej w przypadku kandydatek, które pisząc pracę naukową, przebywały na urlopie macierzyńskim (odpowiednio w przypadku magistrantek do 26. roku życia, w przypadku doktorantek do 33. roku życia i w przypadku habilitantek do 41. roku życia).

 

Po zakończeniu zbierania zgłoszeń, okres od maja do lipca będzie czasem oceny prac. Ewaluacja będzie prowadzona w dwóch etapach. W pierwszej kolejności w ewaluację zaangażują się stypendystki poprzednich edycji. W połowie czerwca rozpocznie się drugi etap, w którym najlepsze prace zostaną przesłane do 16 członków Jury, pracującego pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej. Jury na przełomie lipca i sierpnia finalnie wyróżni 6 kobiet, przyznając: 3 stypendia habilitacyjne po 35 000 zł, 2 stypendia doktoranckie po 30 000 zł i 1 stypendium magisterskie w wysokości 20 000 zł. Dodatkowo wszystkie stypendystki programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki  otrzymują także stypendia konferencyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki którym będą mogły promować swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych na terenie Europy. Oficjalne ogłoszenie stypendystek 18. edycji programu nastąpi podczas uroczystej Gali, która planowana jest na październik.

 

***

O programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Program L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki organizowany jest od 2000 roku. Partnerami programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk. W ramach dotychczasowych 17 edycji wyróżnionych zostało już 87 kobiet. Stypendystki z Polski dołączyły równocześnie do grona ponad 2700 kobiet na całym świecie, nagrodzonych w międzynarodowych edycjach programu pod nazwą L’Oréal-UNESCO For Women in Science, odbywającego się w 115 krajach. Celem programu jest udzielenie wsparcia finansowego i promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych kobiet – naukowców i zachęcanie ich do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki.

 

Więcej informacji:

Strona programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki:www.lorealdlakobietinauki.pl

Profil programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki na Facebooku: https://www.facebook.com/LOrealPoland

 

Link do filmu z Gali 17. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki: https://www.youtube.com/watch?v=i5UXptAL3IY&t=14s

 

Osoby kontaktowe:                                        

L’Oréal Polska

Barbara Stępień

Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej

 

tel. 509 526 026

barbara.stepien@loreal.com

 

L’Oréal Polska        

Katarzyna Pękala

Kierownik Programu L’Oréal Polska
Dla Kobiet i Nauki

tel. 508 034 984

e-mail: katarzyna.pekala@loreal.com

On Board PR

Weronika Kopernok

 

 

tel. 662 061 029

e-mail: wkopernok@onboard.pl

 

Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2018, godz. 07:58 - Olga Żarska-Stępień