Psycholexical Research Lab (PLR Lab) prowadzi badania nad językami naturalnymi w celu włączenia się do dyskusji dotyczącej uniwersalnych kulturowo cech osobowości. Głównym motywem realizacji projektów w podejściu leksykalnym jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

Czy istnieją uniwersalne kulturowo cechy osobowości?

Ile jest uniwersalnych kulturowo cech osobowości?

Jakie to są cechy?

Jakie cechy są specyficzne dla pewnych kręgów językowych/kulturowych?

 


 

Obecnie prowadzone są badania nad językiem polskim, litewskim, ukraińskim, rosyjskim oraz białoruskim.

 

 

Zapraszamy do współpracy!

 

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2017, godz. 16:24 - Ana Ivanova