Kierownik laboratorium

dr Waldemar Kazimierczak e-mail

tel. 81 454 56 26

 

 

W Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN prowadzone są badania dotyczące biologicznych metod ograniczania liczebności szkodliwych gatunków bezkręgowców, a szczególnie zastosowania entomopatogenicznych nicieni w biokontroli oraz opracowania przemysłowych metod produkcji biopreparatów opartych na entomopatogenicznych nicieniach.

 

Entomopatogeniczne nicienie to bardzo interesująca grupa organizmów z uwagi na specyficzne cechy biologiczne. Posiadają w swoim rozwoju jedno wolnożyjące w glebie stadium - larwy inwazyjne, które wykształciły zdolność aktywnego poszukiwania w środowisku żywiciela. Zabijają owady szybko, w czasie około 48 godzin. Entomopatogeniczne nicienie są bezpieczne dla kręgowców, roślin i licznych bezkręgowców. Po introdukcji do środowiska larwy inwazyjne mogą utrzymywać się w nim przez dłuższy czas, bez konieczności ponawiania zabiegu.

 

Biopreparaty zawierające nicienie entomopatogenne są wykorzystywane do zwalczania szkodliwych owadów w krajach Unii Europejskiej, USA i Australii. Jednak należy podkreślić, że metody biologiczne powinny być dostosowane do konkretnych warunków ekologicznych i agrotechnicznych. Z tego też względu nie jest możliwe pełne wykorzystanie metod wypracowanych w innych krajach i w innych warunkach. Warto też zaznaczyć, ze bezpieczniejsze dla środowiska jest wykorzystywanie organizmów rodzimych, a nie pochodzących z odległych rejonów lub modyfikowanych genetycznie. W przypadku introdukcji istnieje potencjalne niebezpieczeństwo zagrożenia ekologicznego.

 

 

Aparatura:

Laboratorium jest wyposażone w nowoczesną aparaturę do identyfikacji nicieni (metodami morfologicznymi i morfometrycznymi, genetycznymi i molekularnymi), do badań biologii i ekologii EPN.

 

Mikroskopy:

  • mikroskopy optyczne badawcze: LEICA 5500B z kontrastem DIC oraz z kamerą cyfrową o wysokiej rozdzielczości DF500 i DFC 290 HD i oprogramowaniem do analizy obrazu, OLYMPUS IX70, BH2, BX50, z kamerą cyfrową Olympus i kontrastem interferencyjno-różnicowym;
  • mikroskopy steroskopowe: LEICA 205C, LEICA 125A, OLYMPUS SZX-10, ZEISS Stemi 11 i inne.

 

Aparatura do badań molekularnych:

  • aparat do pomiaru Real-Time PCR CFX96,
  • termocykler C 1000 Thermal Cycler With 48/48 Dual Fast Reaction Module-Gradient,
  • system do dokumentacji żeli GelDocXR PLUS system, PC 220 V,
  • aparat do elektroforezy Wide Mini-Sub Cell GT,
  • wirówki Eppendorff: MiniSpin Plus, Centrifuge 5804 R, Centrifuge 54 17 R,
  • Thermomixer 5355-Comfort,
  • komory laminarne ESCO PCR Vertical, Misonix VLF i POLON,
  • spektrofotometr Pico Drop,
  • homogenizator TissueLyser II.

 

Aparatura do izolacji, hodowli oraz badań biologii i ekologii EPN:

  • bioreaktory NewBrunswick 415 i prototypowy do testów,
  • inkubatory o różnej pojemności roboczej, programowane i sterowane cyfrowo, marki Memmert,
  • komora inkubacyjna Memmert,
  • kriozamrażarki (New Brunswick Scientific),
  • zamrażarki TYP ZLN 180,
  • chłodnia do przechowywania szczepów patogenów,
  • pokój termostatowany,
  • pomieszczenie do hodowli owadów testowych.

 

Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN posiada wydzieloną i zabezpieczoną działkę do prowadzenia badań efektywności opracowanych biopreparatów w warunkach półnaturalnych.

Autor: Emil Zięba
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2017, godz. 11:50 - Emil Zięba