informacje podstawowe | program | terminy i miejsce | prowadząca | 


opłaty i rabaty | warunki przyjęcia | chcę się zapisać! | do pobrania | 

Informacje podstawowe

tematyka i forma, złożenia organizacyjne

Praca nauczyciela – oprócz związanej przekazywanej uczniom wiedzy związanej z przedmiotem – wymaga opanowania i wykorzystania wielu umiejętności formalnych dotyczących komunikacji oraz spraw związanych ze sztuką perswazyjnego przekazu oraz organizacji pracy w grupie. Właśnie te sprawy, czyli kompetencje społeczne, niezbędne w skutecznej komunikacji i zarządzania grupą, są treścią naszego szkolenia, które przygotowaliśmy dla nauczycieli. Poznanie i wykorzystywanie tych kompetencji nie tylko uatrakcyjnia przekaz podczas lekcji, ale sprawia, że jest on skuteczniejszy (wkładając tyle samo pracy osiąga się lepsze efekty, a uczniowie i sam nauczyciel są bardziej zadowoleni z formy zajęć). W niemałej mierze pomaga to także w nawiązaniu i utrzymaniu właściwych relacji z uczniami i ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami i dyrekcją szkoły. Program szkolenia można znaleźć tutaj.

Szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych (3 spotkania po 5 godzin) i ma charakter warsztatowy z wykorzystaniem ćwiczeń opartych na interakcji, dyskusji, symulacji, pracy w grupie, studium przypadku. Odbywa się w niewielkiej (maksymalnie kilkunastoosobowej grupie). Zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym zostało tak zaplanowane, aby przekazywana wiedza mogła być na bieżąco weryfikowana i ćwiczona. Rozłożenie zajęć na 3 kolejne soboty umożliwia wypróbowanie nowych kompetencji w pracy oraz ich przemyślenie i powrót z tymi doświadczeniami (także pytaniami i wątpliwościami) na kolejne zajęcia, podczas których możliwe jest przedyskutowanie tego z prowadzącą i innymi uczestnikami szkolenia.

Osoba kończąca szkolenie otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia”. Nie przewidziano żadnych egzaminów czy innych sprawdzianów wiedzy. Podstawą uzyskania zaświadczenia jest spełnienie wymogów formalnych, czyli zapisanie się na kurs (decyduje kolejność zgłoszeń) i udział w zajęciach (podpisy na liście obecności).

UWAGA: Informacje szczegółowe (m.in. dotyczące sali) zostaną przekazane tym osobom, które się zapiszą i potwierdzą udział.

W przypadku pytań proszę skorzystać któregokolwiek kanału kontaktowego (informacje tutaj)
lub wypełnić poniższy formularz.

Laboratorium kompetencyjne dla nauczycieli

 

informacje podstawowe | program | terminy i miejsce | prowadząca | 


opłaty i rabaty | warunki przyjęcia | chcę się zapisać! | do pobrania |