informacje podstawowe | program | terminy i miejsce | prowadząca | 


opłaty i rabaty | warunki przyjęcia | chcę się zapisać! | do pobrania | 

Osoba prowadząca szkolenie to pani mgr Magdalena Pranagal – doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych KUL i pracownik Biura ds. jakości kształcenia KUL, nauczyciel i doświadczony trener w projektach z zakresu rozwoju kompetencji społecznych i menedżerskich.

Prowadziła między innymi warsztaty dla nauczycieli z zakresu komunikacji i emisji głosu w projekcie EFS „Nauczyciel z przyszłością” i „Innowacja, edukacja, przyszłość”. Pani Magdalena Pranagal prowadziła szkolenie dla nauczycieli, które odbyło się 22 lutego 2014 r. w ramach zajęć Uniwersytetu Otwartego KUL.

informacje podstawowe | program | terminy i miejsce | prowadząca | 


opłaty i rabaty | warunki przyjęcia | chcę się zapisać! | do pobrania |