informacje podstawowe | program | terminy i miejsce | prowadząca | 


opłaty i rabaty | warunki przyjęcia | chcę się zapisać! | do pobrania | 

Ramowy program kursu

Całość została podzielona na 3 bloki tematyczne:

1. Skuteczna komunikacja; autoprezentacja i perswazja w zawodzie nauczyciela

 • Autodiagnoza stylu komunikacji;
 • Zasady budowania klarownego przekazu słownego z elementami autoprezentacji;
 • Techniki aktywnego słuchania i konstruktywna informacja zwrotna;
 • Komunikacja na poziomie „JA” i komunikaty typu „TY”;
 • Przygotowanie do rozmów perswazyjnych – wykorzystanie wybranych technik wywierania wpływu w zawodzie nauczyciela (techniki ingracjacji – autoprezentacja pozytywna i autodepracjacja; wykorzystanie siły autorytetu oraz lubienia i sympatii; wykorzystanie reguły zaangażowania i konsekwencji; wykorzystanie komunikacji emocjonalnej).

2. Asertywność w zawodzie nauczyciela

 • Techniki asertywnej perswazji:
  • zachowania agresywne, uległe i asertywne;
  • asertywna odmowa;
  • asertywne wydawanie poleceń;
  • asertywne wyrażanie gniewu;
  • asertywne wyrażanie pozytywnych uczuć i pochwał;
  • asertywne wyrażanie  opinii i przekonań.
 • Komunikacja z trudnym słuchaczem - uczniem  (techniki radzenia sobie w sytuacji  gdy rozmówca atakuje; techniki radzenia sobie z gniewem rozmówcy; radzenie sobie z rozmówcą wycofanym, sceptycznym oraz przemądrzałym).

3. Współpraca w zespole nauczycieli i narzędzia efektywnego radzenia sobie w sytuacji konfliktu

 • Określenie ról grupowych – autodiagnoza;
 • Pozytywne i negatywne aspekty pracy w zespole nauczycieli;
 • Sposoby budowania wiary w siebie i pewności zespołu pedagogicznego do którego należymy;
 • Formy komunikacji w zespole pedagogicznym;
 • Sposoby radzenia sobie z konfliktem w zespole współpracowników.

Zajęcia prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem ćwiczeń opartych na interakcji, dyskusji, symulacji, pracy w grupie, studium przypadku. 

O tym, co zamieściliśmy wyżej, Pani Prowadząca nam opowiedziała. Wiemy jednak, że dużo informacji trzyma w tajemnicy, aby sprawić Uczestnikom zajęć miłą niespodziankę.

 

informacje podstawowe | program | terminy i miejsce | prowadząca | 


opłaty i rabaty | warunki przyjęcia | chcę się zapisać! | do pobrania |