informacje podstawowe | program | terminy i miejsce | prowadząca | 


opłaty i rabaty | warunki przyjęcia | chcę się zapisać! | do pobrania | 

Szolenie jest przeznaczone dla nauczycieli. Nie ma sjakichkolwiek szczególnych wymogów, które uczestnik powinien spełnić. Jedynym warunkiem jest zgłoszenie chęci udziału w zajęciach (patrz zakładka: Chcę się zapisać!i potwierdzenie tego przez dokonanie wpłaty (patrz zakładka: opłaty i promocje). 

Ilość miejsc jest ograniczona do kilkunastu (wymaga tego forma warsztatowa). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby, które potwierdzą chęć uczestnictwa, zostaną poinformowane o dokładnym miejscu zajęć oraz o innych potrzebnych szczegółach.

 

informacje podstawowe | program | terminy i miejsce | prowadząca | 


opłaty i rabaty | warunki przyjęcia | chcę się zapisać! | do pobrania