Czas Wielkiego Postu i czas Świąt Wielkanocnych są dla nas zachętą do odkrywania sensu naszego życia. Droga paschalna, którą przebył Jezus w scenerii Jerozolimy rzuca światło na naszą egzystencję i jest odpowiedzią na najgłębsze pytania, które rodzą się w naszych sercach. Spotkanie w ramach Uniwersytetu Otwartego pt. „Śladami Jezusa w Ziemi Świętej - misterium paschalne” połączone z pokazem slajdów i komentarzem prowadzącego stanowi dla nas okazję do głębszego spojrzenia na misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa oraz lepszego przygotowania się do owocnego przeżywania świąt paschalnych. Po uliczkach Jerozolimy i miejscach związanych z drogą krzyżową, ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa poprowadzi nas ks. prof. Mirosław S. Wróbel z Instytutu Nauk Biblijnych KUL, który wiele razy przeżywał osobiście święta wielkanocne w Jerozolimie. Wszystkich serdecznie zapraszamy w czwartek 26 marca na godzinę 17.00 do sali 213 (w Gmach Głównym KUL).