Głównym celem projektu „Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa” jest podniesienie do III.2018 r. oczekiwanych przez pracodawców kompetencji i umiejętności praktycznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 233 studentów/tek WPPKiA KUL (161 kobiet/72 mężczyzn) studiów stacjonarnych poniższych kierunków:

- IV rok kierunku prawo,

- V rok kierunku prawo,

- II rok II stopnia kierunku prawo w biznesie,

- III rok I stopnia kierunku europeistyka,

- II rok II stopnia kierunku europeistyka,

- III rok I stopnia kierunku europeistyka w języku angielskim,

- II rok II stopnia kierunku europeistyka w języku angielskim

dzięki stażom wysokiej jakości.

 

Czas trwania projektu: 01.05.2016 r. - 30.06.2017 r.

 

Budżet projektu: 1 993 137,96 PLN, w tym 1 933 343,82 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2018, godz. 12:02 - Piotr Siemaszko