Andrzej Zykubek

KUL na mapie Lubelskiego Festiwalu Nauki

Od kilku lat ostatni tydzień września na lubelskich uczelniach upływa pod znakiem Lubelskiego Festiwalu Nauki. Z roku na rok Festiwal rośnie w siłę, a KUL staje się niekwestionowanym liderem różnorodnych przedsięwzięć festiwalowych. Jak wobec tego wygląda krótka statystyczna historia Lubelskiego Festiwalu Nauki na KUL-u?


Dotychczas w Lublinie odbyło się siedem Festiwali Nauki, w których łącznie zostało zgłoszonych i zaprezentowanych ponad 2870 projektów, przy czym zdecydowana większość projektów była powtarzana wielokrotnie (niekiedy 8-10, a nawet 16 razy).
Początkowo w przedsięwzięciach Festiwalowych uczestniczyły tylko uczelnie lubelskie, Muzeum Lubelskie oraz Instytuty Agrofizyki PAN i Medycyny Wsi. W drugiej edycji Festiwalu wzięło udział 12 instytucji, a do grona współuczestników dołączyli: Archiwum Państwowe w Lublinie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach a także Radio Lublin i Gazeta Wyborcza. W trzeciej edycji (2006 r.) we współorganizację Festiwalu włączyli się Instytut Europy Środkowo-Wschodniej,

 

Państwowe Muzeum na Majdanku, lubelski oddział Caritas i lubelski oddział TVP3.
Czwarta edycja Festiwalu w 2007 r., pod hasłem Humanista XXI wieku, koordynowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, była bez wątpienia rekordowa ze względu na liczbę projektów oraz uczestników, a do grona współorganizatorów Festiwalu dołączyły jednostki spoza Lublina: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Zaproponowano wówczas również nową formułę internetowego serwisu Festiwalu wraz z modułem rezerwacji uczestnictwa on-line. W IV LFN zgłoszono 340 projektów i 950 edycji, z czego 130 projektów i niemal 340 edycji było zgłoszonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych KUL, którzy otrzymali znakomite wsparcie ze strony

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Biblioteki Uniwersyteckiej i innych agend. W Festiwalu uczestniczyło wówczas ponad 35 tys. zafascynowanych nauką mieszkańców Lubelszczyzny, z czego 20 tys. dokonało rezerwacji uczestnictwa w projektach festiwalowych za pośrednictwem serwisu www.festiwal.lublin.pl. Połowa, tj. bez mała 10 tys. uczestników, dokonała rezerwacji na projekty przygotowane przez KUL.

Wiedza lekarstwem duszy to hasło przewodnie V edycji, której głównym koordynatorem był Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Po raz kolejny oferta przygotowana przez pracowników i studentów KUL okazała się najbogatszą i najbardziej różnorodną spośród 17. instytucji uczestniczących w Festiwalu. W V edycji padł kolejny rekord: nasz Uniwersytet przygotował ponad 15,5 tys. miejsc dla zarejestrowanych uczestników, 131 projektów i 340 edycji. Również w roku 2008, podobnie zresztą jak w latach poprzednich, nie zawiodła publiczność festiwalowa – w projektach KUL uczestniczyło ponad 11,5 tys. zarejestrowanych osób, co stanowiło ok. 45% wszystkich zarejestrowanych uczestników Festiwalu.
W VI edycji pt. Nauka techniką życia Festiwal Nauki na KUL przekroczył granice Lublina, gdyż w organizację LFN włączyły się wydziały zamiejscowe w Tomaszowie Lubelskim i Stalowej Woli. Pracownicy naszej uczelni przygotowali wówczas 207 projekty, tj. ponad 30% wszystkich prezentacji festiwalowych. Ponadto przy okazji trwania Festiwalu odbył się Tygiel, czyli I Kongres Studenckich Kół Naukowych uczelni lubelskich.
W 2010 r. w prace organizacyjne Festiwalu, które koordynował Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, włączyły się m.in. dwa Uniwersytety Dziecięce – Dzieci Przyszłości i Unikids, a hasło VII edycji LFN – Nauka przygodą życia – stało się kolejną inspiracją dla twórców projektów, którzy zrealizowali 792 projekty (1.670 edycji oraz 64 prezentacje w ramach Tygla – II Kongresu Studenckich Kół Naukowych). Ubiegłoroczny Festiwal to w sumie ok. 2.400 godzin różnorodnych wykładów, prezentacji, doświadczeń i warsztatów, które odbywały się w 100 obiektach i 350 różnych salach wykładowych. Zarezerwowano ok. 33 tys. miejsc, a w projektach przygotowanych na naszej uczelni uczestniczyło ponad 12,5 tys. osób.
Projekty, edycje, godziny, sale… ale przecież Festiwal to przede wszystkim wspaniali ludzie – pasjonaci zakochani w nauce, twórcy projektów, świetni naukowcy i wykładowcy, sprawni organizatorzy i Goście naszej Uczelni.
Przytoczone dane wskazują jednoznacznie, że Lubelski Festiwal Nauki cieszy się coraz większą popularnością – i to nie tylko wśród uczniów szkół i przedszkoli już zaprzyjaźnionych z Festiwalem. Nie można wszak inaczej wytłumaczyć tego fenomenu, że w organizację tegorocznej edycji odbywającej się pod hasłem Nauka w służbie przyrody a koordynowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, zaangażowanych jest ponad 1.300 osób – pracowników uczelni i różnych instytucji badawczych Lublina i Lubelszczyzny.
Cieszymy się, jesteśmy wdzięczni i bardzo dumni, że kolejny już raz, trzecia część wszystkich twórców projektów, czyli ponad 380 osób, to pracownicy i doktoranci naszej Alma Mater. Czyżby propozycja zgłoszonych 281 projektów i 650 edycji była zapowiedzią kolejnego festiwalowego sukcesu KUL-u?