LI Tydzień Filozoficzny 

Metafizyka Wielkich Pytań

9-12 marca 2009

 

W dniach od 9 do 12 marca 2009r. Koło Filozoficzne Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zorganizowało już po raz 51. Tydzień Filozoficzny.

    W 2008 roku obchodziliśmy Jubileusz Pięćdziesięciolecia naszych Tygodni, organizując Tydzień Filozoficzny pod znamienitym tytułem Veri Amici Veritatis. 51. Tydzień Filozoficzny otwierzył zatem nowy rozdział długoletniej historii Tygodni, a tym samym KFS KUL. Organizatorom Tygodni zawsze przyświecała idea podejmowania tematów ważnych i doniosłych, wyznaczanych przez wielkie pytania filozoficzne. Hołdując tej dewizie, 51. Tydzień Filozoficzny  poświęcony był Metafizyce. Zamykając temat Tygodnia w tytule Metafizyka wielkich pytań, organizatorzy pragnęli skierować uwagę na kwestie fundamentalne w rozważaniach filozoficznych i pokazać ich ponadczasowy charakter.

 

    Podczas Tygodnia odbyła się debata studencka poświęcona zagadnieniu wolności. Studenci z KUL oraz UG przeprowadzając argumentację pod okiem profesorów starali się dowieść prawdziwości, bądź wykazać fałszywość tez związanych z tym zagadnieniem. Pozwoliło to uczestnikom Tygodnia przyjrzeć się żywej argumentacji filozoficznej i zdobyć warsztat metodologiczny w zakresie prowadzenia dyskusji.

 

Zdjęcia z Tygodnia

 

Dzień 1.

Dzień 2.

Dzień 3.

Dzień 4.

 

Zdjęcia Galerii KUL

Wystawa w Galerii 1


 

    Odbyła się także w Galerii 1 wystawa pt. Wierny Rzeczywistości poświęcona śp. Ojcu prof. Mieczysławowi A. Krąpcowi OP, poprzez którą Koło wyrażało pragnienie uczczenia pamięci jednego z największych filozofów, wieloletniego Rektora KUL, kuratora KFS KUL i mentora kolejnych pokoleń.

gview_400

Plan Tygodnia

Poniedziałek - 9 III 2009 r.

10:00 - Msza Święta w kościele akademickim koncelebrowana pod przewodnictwem
ks. prof. Stanisława Janeczka, Dziekana Wydziału Filozofii KUL;
homilia: ks. prof. Andrzej Maryniarczyk
12:00 - Otwarcie Tygodnia
prof. Józef Fert, Prorektor KUL
ks. prof. Stanisław Janeczek, Dziekan Wydziału Filozofii KUL
dr Arkadiusz Gut, Kurator KFS KUL
Wit Wawrzyniak, Prezes KFS KUL
12:45 - Jak uprawiać filozofię? - wypowiedź multimedialna ś.p. Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca
13:15 - ks. prof. Andrzej Maryniarczyk (KUL) - Pytanie o istnienie bytu. Zwrotny
punkt w filozofii
14:15 - Przerwa obiadowa
15:30 - dr Jacek Wojtysiak (KUL) - Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?
16:30 - prof. Piotr Jaroszyński (KUL) - Metafizyka a ontologia
18:00 - Otwarcie wystawy poświęconej Ojcu Profesorowi Mieczysławowi
A. Krąpcowi pt. „Wierny Rzeczywistości"

 

Wtorek - 10 III 2009 r.


10:00 - ks. prof. Piotr Moskal (KUL) - Czy wiara jest poznaniem?
11:30 - dr Konrad Lewandowski - Czy istnieje dla ateistów wiarygodny dowód
na istnienie Boga?
13:00 - Przerwa obiadowa
14:00 - dr Maciej St. Zięba (KUL) - Czy w kulturze politeistycznej można dowodzić
istnienia Boga?
15:15 - Debata studencka dotycząca wolności (studenci KUL vs UG)

Środa - 11 III 2009 r.


10:00 - prof. Stanisław Judycki (KUL) - Wszechmoc i istnienie
11:30 - prof. Ireneusz Ziemiński (US) - Filozofia jako meditatio mortis
12:30 - prof. Adam Grobler (UO) - Jak być koherentnym pragmatycznym realistą?
14:00 - Przerwa obiadowa
15:00 - prof. Henryk Kiereś (KUL) - Problem kryterium życia społecznego: dobro wspólne
16:30 - s. prof. Barbara Chyrowicz (KUL) - Tomistyczne podejście do problemu
rozwiązywania moralnych dylematów
18:00 - Wieczór poezji Norwida

 

Czwartek - 12 III 2009 r.


10:00 - prof. Stanisław Kiczuk (KUL) - Logika formalna oraz jej obowiązywalność
11:30 - prof. Zenon Roskal (KUL) - Kosmomonizm czy kosmopluralizm?
13:00 - Podsumowanie i zamknięcie obrad

 

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

 

Plan 51. Tygodnia Filozoficznego (do druku): plan_tygodnia.pdf

 

 

Wieczór poezji Norwida

 

Tydzień Filozoficzny uświetnił ponadto Wieczór poezji Norwida, przybliżający twórczość jednego z największych poetów polskich. Recytacji towarzyszył akompaniament muzyczny.

 

 

 

wieczornorwida_384


Narrator: Anna Gołębiewska
Grzegorz Jędrek: „Trylog", „Jan Paweł II o Cyprianie Norwidzie w 180. rocznicę urodzin poety - fragmenty"
Tomasz Łach: „Moja piosnka", „Klątwy"
Anna Gołębiewska: „Ty mnie do pieśni pokornej nie wołaj"
Eryk Walecz-Majewski: „Do spółczesnych (Oda)"
Joanna Kiereś: „Cywilizacja. Legenda - fragmenty", „Pieśń od ziemi naszej", „Modlitwa"
Jerzy Gwiazda: „Marmur-biały", „Moja ojczyzna"
Katarzyna Kozioł: „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie", „Praca"
Urszula Kmita: „Fabulizm Darwina - fragmenty"
Małgorzata Cygar: „Wspomnienie wioski"
Marcin Lis: „Fortepian Szopena"

SKRZYPCE: Anna Krawczyk
FORTEPIAN: Vlasta Karpenko


 

Plakat reklamujący wieczór: WieczorNorwida-plakat.pdf

 

Akademicka Kronika Filmowa

Autor: Jerzy Gwiazda
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2012, godz. 14:57 - Mateusz Kulczycki