Moje pytanie dotyczy poprawności przy stawianiu kropki przy liczebnikach porządkowych w pracach naukowych. Czy po liczebnikach porządkowych, które odwołują się do numerowania rozdziałów stawiamy kropkę? Np. "to zagadnienie opisywane jest w rozdziale 7. niniejszej pracy".
A w jaki sposób powinien być zapisany liczebnik w tytule rozdziału lub podrozdziału. Czy też z kropką jako porządkowy? Rozdział 7 czy Rozdział 7.?
Czy w tytule rozdziałów też stawiamy kropki?

 

Mirosław Bańko w Słowniku wyrazów kłopotliwych pisze, że kropkę należy umieszczać po liczebniku porządkowym, jeśli jej brak mógłby być przyczyną nieporozumień. Jednocześnie stwierdza, iż jednowyrazowy liczebnik lepiej zapisać słownie (Rozdział siódmy) niż liczbą, zwłaszcza gdy liczebników w tekście jest mało.

Co do zapisu liczebnika w tytule rozdziału lub podrozdziału: jeśli oznaczenie formalne (rozdział lub część) znajduje się w osobnym wierszu niż tytuł wraz z numerem, to na jego końcu nie stawia się kropki, np. Rozdział II

                   Spójność tekstu

Natomiast jeśli występuje wraz z tytułem w jednym wierszu, wówczas należy postawić kropkę po numerze rozdziału, np. Rozdział II. Spójność tekstu

Po tytułach rozdziałów nie stawiamy kropki.

 


Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2010, godz. 18:21 - Natalia Sosnowska