LIII Tydzień Filozoficzny
Spór: realizm - idealizm

7-10 marca 2011

 

Poniedziałek – 07 III 2011 r.


09:00 – Spotkanie przy grobach profesorów Wydziału Filozofii (cmentarz przy ul. Lipowej)


10:30 – Msza Święta w kościele akademickim koncelebrowana pod przewodnictwem


            ks. prof. Stanisława Janeczka, Dziekana Wydziału Filozofii KUL;


                homilię wygłosi ks. dr Paweł Tarasiewicz


11.45 – Otwarcie Tygodnia


            ks. prof. Sławomir Nowosad, Prorektor KUL


            ks. prof. Stanisław Janeczek, Dziekan Wydziału Filozofii KUL


                dr Marek Piwowarczyk, Kurator KFS KUL

 

                Mateusz Kulczycki, Prezes KFS KUL


12:15 – O filozofii - wypowiedź multimedialna śp. Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca


12:45 – ks. prof. Andrzej Maryniarczyk (KUL) Vademecum realisty, czyli jak uniknąć pułapki

               

             idealizmu


13:45 – Przerwa obiadowa


15:00 – prof. Antoni B. Stępień (KUL) – Kilka uwag o doniosłości sporu realizm-idealizm


15:30 – prof. Stanisław Judycki (UG) Natura relacji epistemicznej


16:30 – prof. Jacek Wojtysiak (KUL)– Jak być idealnym idealistą?


 

Wtorek – 08 III 2011 r.

 

10:00 – prof. Marek Rosiak (UŁ)– Analiza spostrzeżenia - fundament kontrowersji

 

             realizm- idealizm


11:00 – dr Damian Leszczyński (UWr) Sceptyczne argumenty przeciw realizmowi

 

             bezpośredniemu


12:00 – dr Jan Hauska (UW) – Realność własności czysto potencjalnych


13:00 – Przerwa obiadowa


14:30 – prof. Piotr Jaroszyński (KUL) – Idealizm przeciwko Pięknu


16:00 – Debata Studencka (UŁ vs KUL) - Spór o źródła i granice poznania


               wprowadzenie: prof. Marek Rosiak (UŁ), dr Marek Piwowarczyk (KUL)


               prowadzenie: Prof. Agnieszka Lekka-Kowalik, Prodziekan Wydziału Filozofii KUL


 

Środa – 09 III 2011 r.

 

10:00 – prof. Renata Ziemińska (US) – Dwie koncepcje prawdy i dwie wizje świata


11:00 – prof. Robert Piłat (IFiS PAN) – Pojęciowy model świata i realizm


12:00 – Przerwa obiadowa


13:30 – prof. Janusz Jusiak (UMCS) Idealistyczne przesłanki realizmu metafizycznego.

 

                 Analiza zagadnienia w kontekście problemowym epistemologii procesualnej


14:30 – prof. Cezary Mordka (UMCS) – Argument „z emocji“ za realnym istnieniem świata


16:00 – Wieczór poezji Poezja oświecona


 

Czwartek – 10 III 2011 r.

 

10:00 prof. Andrzej Półtawski (Kraków) Teoria poznania – spostrzeżenie – istnienie świata


11:15 – prof. Henryk Kiereś (KUL) Filozofia wobec problemu teorii społecznej


12:15 – Podsumowanie i zamknięcie obrad

 

Plakat Tygodnia

 

Plakat Wieczoru Poezji

 

Informacje w radiu eR

 

Akademicka Kronika Filmowa

Autor: Mateusz Kulczycki
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2012, godz. 14:55 - Mateusz Kulczycki