Per linguas mundi ad laborem" - Projekt skierowany do osób niewidomych i niedowidzących
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II od lutego 2006 r. realizuje projekt, który ma za zadanie przygotowanie i wdrożenie skutecznego modelu nauczania i certyfikacji znajomości języków obcych osób z dysfunkcją wzroku.
Projekt "Per Linguas Mundi ad Laborem" (Przez języki świata do zatrudnienia) IW EQUAL opiera sie na współpracy kilku instytucji zajmujących się wspieraniem osób niewidomych i słabo widzących - ostatecznych beneficjentów programu. Jego zadania koncentrują się na zapobieganiu dyskryminacji osób z dysfunkcją wzroku na rynku pracy poprzez podnoszenie ich kwalifikacji.