Serdecznie gratuluję Koledze dr. Andrzejowi Januszewskiemu wyboru! Życzę Mu dużo sił, wytrwałości i cierpliwości w przewodniczeniu Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność KUL. Wiem, że Jego predyspozycje osobowościowe, intelektualne i społeczne będą dobrze służyć sprawom naszego Związku i dobru Uczelni. Gorąco dziękuję moim Współpracownikom - najpierw Koleżance Dorocie Marzec, która w sposób doskonały prowadzi sekretariat. Dzięki Jej postawie i zaangażowaniu jest on nie tylko bardzo przyjaznym miejscem załatwiania spraw pracowniczych i związkowych, ale także rozmów oraz duchowego i psychicznego wsparcia. Jestem wdzięczny Komisji Uczelnianej, z którą współpracowałem w roku ubiegłym. Dziękuję wszystkim, a w szczególności Koledze dr. Andrzejowi Jurosowi, który służy swoim wielkim doświadczeniem, wiedzą, dojrzałą postawą duchową oraz zaangażowaniem w sprawy innych osób. Z wielką atencją kieruję moją wdzięczność do Kolegi prof. dr. hab. Arkadiusza Jabłońskiego, który jako wiceprzewodniczący swoją pracą w naszym Związku, bardzo dobitnie przekonuje społeczność uniwersytecką o potrzebie tworzenia wspólnoty pracowniczej, którą tworzą także nasi Profesorowie. Jego odważna i aktywna obecność w pracach Komisji, podnosi jej rangę i wzmacnia jakość rozwiązań. Dziękuję także Koledze dr. Pawłowi Janowskiemu, który podjął liczne inicjatywy na forum zewnętrznym (Regionalna Sekcja Nauki. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność, udział w Prezydium KSN. współpraca z Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, redakcja dwutygodnika "Przegląd Oświatowy, felietony w "Tygodniku Solidarność"). Dziękuję także za inicjatywę i pracę związaną z przygotowaniem "Tygodnia bł. ks. Jerzego Popiełuszki w KUL" oraz wykonaniem sztandaru naszej organizacji. Jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję Koleżance prof. dr. hab. Alinie Rynio i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tego tygodnia. Był on wielkim wydarzeniem dla całej społeczności, a ks. Jerzy jeszcze mocniej został z nią związany. Oby inspirowała nas Jego Osoba i czyny. 

 

                                                                    Tomasz Ożóg

Autor: Dorota Marzec
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2018, godz. 13:22 - Dorota Marzec