Drodzy Studenci i Pracownicy
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Rozpoczynamy kolejny rok akademicki w historii naszej Alma Mater. Jest to jednocześnie rok, w którym podejmują swoje obowiązki nowe władze Uczelni. W tym uroczystym momencie chciałbym skierować do całej Społeczności Akademickiej serdeczne słowa powitania.


W pierwszej kolejności witam Studentów. Większość z Was przekracza próg naszej Uczelni po raz kolejny - wracacie do siebie… Ale są też tacy, którzy te progi przekraczają po raz pierwszy. Studentów I roku, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z Uniwersytetem, witam więc w sposób szczególny. To Wy - nasi Studenci - jesteście głównym powodem, dla którego Uniwersytet istnieje, to Wy wnosicie w mury naszej szacownej Alma Mater, jako swoisty dar, swoją młodość, swój zapał i chęć poznawania świata. Na progu nowego roku akademickiego życzę Wam, aby ten moment Waszego życia był czasem dobrym i owocnym. Ufam, że poszukując odpowiedzi na pytania, które ze sobą przynieśliście, skorzystacie z tradycji tej Uczelni i mądrości Nauczycieli, których tutaj spotkacie. Kształtujcie swoje umysły i serca i nie zapominajcie, że troska o jedno i drugie jest podstawą formacji dojrzałego człowieka. Człowieka, który za kilka lat będzie brał odpowiedzialność nie tylko za swoje życie, ale także za życie innych – za naród, Kościół i Ojczyznę. Jestem przekonany, że właśnie na tym Uniwersytecie, któremu patronuje tak wielki człowiek i Polak, w pełni zrealizujecie swoje pragnienia i cele życiowe.


Ze swej strony zapewniam, że dołożę wszelkich starań, by na tej drodze Was wspierać i byście nie zawiedli się w Waszych oczekiwaniach.


Pragnę serdecznie i ciepło powitać wszystkich Nauczycieli Akademickich - to Państwo bierzecie na siebie odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie tych młodych ludzi. To w Waszych rękach spoczywa jakość formacji, nie tylko intelektualnej, lecz także duchowej - przekazując wiedzę, bądźcie dla swoich uczniów wzorem, wskazujcie wartości, które się nie dewaluują, wysłuchujcie wątpliwości, odpowiadajcie na pytania, bądźcie zarazem przewodnikami i przyjaciółmi dla swoich wychowanków.


W szczególny sposób witam Pracowników Administracji - to Państwo dbacie o jakość naszego wspólnego życia na Uniwersytecie. Istotą administracji jest służba i za tę służbę realizowaną wytrwale dzień po dniu wyrażam swoją wdzięczność. Dziękuję za współodpowiedzialność za materialny i organizacyjny kształt Uczelni, za codzienną, mozolną pracę, bez której trudniej byłoby nam pracować, uczyć i wychowywać.


Uniwersytet jest wspólnotą, która rozwija się dzięki nam wszystkim i dzięki której rozwija się każdy z członków tej wspólnoty. W rozpoczynającym się Roku Wiary odnajdujmy czas na szczególną refleksję i odkrywanie tej, tak potrzebnej człowiekowi wartości na nowo: „Wiara bowiem rośnie, gdy jest przeżywana jako doświadczenie doznawanej miłości i kiedy jest przekazywana jako doświadczenie łaski i radości” (Benedykt XVI).

Mocni wiarą odważnie podejmujmy wyzwania, które przyniesie nowy rok akademicki 2012/2013.

 

Lublin, 21 października 2012 r.                                                                       ks. prof. Antoni Dębiński, Rektor