Szanowni Państwo,

Drodzy Pracownicy i Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

 

witam Was z radością u progu nowego roku akademickiego. Słowa powitania kieruję do wszystkich Pracowników naszej Uczelni, którzy po urlopowym wypoczynku podjęli na nowo wysiłek współtworzenia naszego katolickiego Uniwersytetu. Równie serdecznie witam Studentów, zwłaszcza tych rozpoczynających edukację na KUL. Mam nadzieję, że z entuzjazmem wchodzicie w mury naszej Alma Mater. Zapewniam, że będziecie tu mogli wszechstronnie się rozwijać i realizować swoje intelektualne pasje.

Ufam, że w wakacyjne miesiące nie zabrakło duchowych przemyśleń i doświadczeń. Trwamy przecież w Roku Wiary, który powinien skłaniać katolików do zgłębiania tego fundamentalnego daru łaski. Wiara bowiem, przenikając myśli i czyny, „[...] oświeca wszystkie relacje społeczne, jest dobrem wspólnym i umacnia braterstwo między ludźmi” – jak czytamy w wydanej w lipcu tego roku encyklice Lumen fidei,  pisanej „na cztery ręce” – przez papieży Benedykta XVI i Franciszka.

W ten letni czas wielu z Was uczestniczyło, zwłaszcza dzięki przekazom medialnym, w XXVIII Światowych Dniach Młodzieży. Dla młodszych była to być może pierwsza okazja do udziału w radosnym świętowaniu wiary wspólnie z papieżem i młodzieżą z całego świata. Także ludzie dojrzali mogli w tych dniach odnowić swe młodzieńcze ideały, jako że tradycja młodzieżowych spotkań, zapoczątkowanych przez bł. Jana Pawła II, sięga roku 1984. To wyjątkowe wydarzenie, przeżywane w dniach 23-28 lipca w Rio de Janeiro pod hasłem „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19), papież Franciszek podsumował podczas Mszy Rozesłania wezwaniem i zarazem wyzwaniem: „Idźcie bez obawy, aby służyć”, ewangelizować, dawać świadectwo. Dla Polaków te słowa nabrały szczególnego znaczenia w perspektywie wybrania Krakowa na kolejne miejsce spotkania z młodzieżą całego świata w roku 2016. Ta stara stolica chrześcijańskiej Polski jest wyborem szczególnym ze względu na osobę Jana Pawła II, przez niemal ćwierćwiecze naszego profesora, z którego kanonizacji będziemy się radować w trakcie bieżącego roku akademickiego. Zachęcam więc, by osoba i nauczanie papieża Polaka stały się inspiracją w duchowym przygotowaniu do ważnych wydarzeń roku 2016: pierwszej wizyty ojca świętego Franciszka w Polsce, 1050-lecia chrztu Polski i 25. rocznicy ŚDM, które odbyły się w Częstochowie.

 

Szanowni Pracownicy,

Drodzy Studenci,

życzę, by nadchodzące wydarzenia duchowe stanowiły kolejny impuls w pogłębianiu życia wiary, która jest szczególnym dotknięciem Bożej ręki, towarzyszącej nam pomocnie w życiowych trudach i zadaniach. Życzę również, by rok akademicki 2013/2014 był czasem życzliwej i radosnej współpracy, naukowych osiągnięć oraz osobistych i uniwersyteckich sukcesów.

           

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL

 

Lublin, 1 października 2013 r.