Szanowni Państwo, Drodzy Pracownicy i Studenci!


Witam Wszystkim bardzo serdecznie po letnich miesiącach, i wypoczynku, i pracy. Urlopy pracowników, wakacje studentów, ale też zadania i obowiązki jednych i drugich wypełniały ten czas. Uczelnia także zwolniła tempo życia, choć wciąż życzliwie otwierała swe podwoje dla osób przybywających z Polski i świata, pragnących poznać miejsce wieloletniej obecności św. Jana Pawła II. Po raz kolejny gościliśmy młodzież i dorosłych, którzy kształcili się na KUL w ramach letnich kursów w Szkole Języka i Kultury Polskiej. W rocznicę zbrodni na Wołyniu w 1943 roku objęliśmy w kościele akademickim naszą modlitwą zamordowanych i pokrzywdzonych na Kresach Wschodnich. Podczas corocznych Duszpasterskich Wykładów Akademickich teologowie przybliżali księżom i katechetom archidiecezji lubelskiej temat „Ekumenizm dla ewangelizacji”. Nasi pracownicy naukowi i zaproszeni prelegenci debatowali o dyplomacji watykańskiej. Instytut Pedagogiki był gospodarzem Letniej Szkoły Młodych Pedagogów. Przedstawiciele KUL promowali nasz Uniwersytet poza Polską – Scena Plastyczna KUL prezentowała się we Francji i na Ukrainie, a Chór KUL koncertował w Korei Południowej.
Podczas wakacji prowadziliśmy także rekrutację na studia, studia podyplomowe i kursy dokształcające. Stąd też witam wśród nas Wszystkich, którzy na kolejny etap swojej intelektualnej przygody wybrali naszą Alma Mater.

Szanowni Pracownicy i Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II!
Miniony rok akademicki zainaugurowaliśmy w Roku Wiary, ogłoszonym w Kościele katolickim przez papieża Benedykta XVI. Rok akademicki 2014/2015 rozpocznijmy więc z nadzieją. Ta kolejna z cnót teologalnych niech uzdalnia do prawdziwego zaufania Chrystusowi, a będąc także naturalną cechą człowieka, niech prowadzi do wielkich sukcesów i wybitnych osiągnięć tak całej Uczelni, jak i poszczególnych pracowników i studentów.
Życzę Państwu, by „...wiara, nadzieja i miłość – te trzy…” (1 Kor 13, 13) towarzyszyły Wam w 97. już roku akademickim w naszej zacnej i zasłużonej Uczelni.

 

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL

 

Lublin, 1 października 2014 r.