Szanowni Państwo!
Drodzy Pracownicy i Studenci!

Przed nami 98. rok akademicki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Witam Wszystkich bardzo serdecznie w przekonaniu, że letnie miesiące pozwoliły na zgromadzenie nowej energii, zapału i pasji do pracy, która coraz bardziej będzie nas przybliżała do 100-lecia naszej Uczelni. Pod koniec minionego roku akademickiego zintensyfikowaliśmy działania mające na celu przygotowanie godnych i uroczystych obchodów tego niezwykłego jubileuszu. Rozpoczynający się rok w sposób szczególny poświęcimy zorganizowaniu zaplanowanego na październik 2016 r. wydarzenia inaugurującego dwuletnie świętowanie 100. rocznicy założenia naszej Alma Mater. Będzie to V Kongres Kultury Chrześcijańskiej zatytułowany „Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na drogach człowieka”, połączony z odnowieniem doktoratu naszego absolwenta, obecnie wybitnego filozofa, historyka nauki, kosmologa, znawcy relacji między nauką a teologią ks. prof. dr hab. dr h. c. mult. Michała Hellera – pomysłodawcy, fundatora i dyrektora Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Zapraszam do kreatywnego i aktywnego włączania się we wszystkie jubileuszowe inicjatywy, by celebrowanie 100-lecia Uczelni, która wniosła ogromny wkład w naukę polską i światową, a także wykształciła i umożliwiła formację chrześcijańską inteligencji tworzącej elity w ojczyźnie oraz poza jej granicami, odbywało się w podniosłym i radosnym nastroju oraz rodzinnej atmosferze.

Szanowni Państwo!
W poprzednich listach powitalnych, składając życzenia na kolejny rok akademicki, odwoływałem się do poszczególnych cnót teologalnych – wiary i nadziei. Na bieżący rok akademicki przypada trzecia z nich, największa – jak napisał św. Paweł w 1 Liście do Koryntian – miłość.   
Miłość – zgodnie z nauczaniem papieża Benedykta XVI w encyklice Caritas in veritate – stanowi „[...] prawdziwą treść osobistej relacji z Bogiem i bliźnim; jest nie tylko zasadą relacji w skali mikro: więzi przyjacielskich, rodzinnych, małej grupy, ale także w skali makro: stosunków społecznych, ekonomicznych i politycznych”. Trzeba jednak, by była ona łączona z prawdą i by ta łączność przebiegała w dwóch kierunkach – veritas in caritate (Ef 4, 15), ale również caritas in veritate. W związku z ewangelicznym przesłaniem i misją uniwersytetu starajmy się obydwie te zasady realizować z jednakową intensywnością w naszym codziennym akademickim życiu.
Pracownikom i Studentom, zwłaszcza pierwszych lat wszystkich kierunków, życzę więc miłości cierpliwej, łaskawej, nieunoszącej się gniewem, niepamiętającej złego, niecieszącej się z niesprawiedliwości... (zob. 1 Kor 13, 1-13) , będącej autentycznym wyrazem człowieczeństwa.

 

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL
 
Lublin, 1 października 2015 r.