Szanowni Pracownicy!
Drodzy Studenci!


Serdecznie i z radością witam Wszystkich wraz z rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Będzie on szczególny, bo inauguruje obchody 100-lecia naszej Alma Mater. Otwiera więc wyjątkowy rozdział w życiu Uczelni. Jubileuszowe wydarzenia pozwolą na świętowanie w uniwersyteckiej rodzinie, ale dadzą również asumpt do wyrażenia szacunku i wdzięczności naszym poprzednikom, do refleksji nad przeszłością i przyszłością, do podsumowań i wniosków oraz do poszukiwań nowych kierunków rozwoju.
Moje okolicznościowe zamyślenia na początku roku akademickiego w kolejnych latach chciałbym skupić na czterech cnotach kardynalnych, które odgrywają kluczową rolę w życiu każdego człowieka, są jakby filarami prawdziwie ludzkiego życia. Pierwszą z nich, zwaną też mistrzynią cnót, „prawą zasadą działania” (określenie św. Tomasza powtarzane za Arystotelesem), jest roztropność. To cnota udzielana przez Boga, uwrażliwiająca człowieka na natchnienia Ducha Świętego. Człowieka roztropnego cechuje duchowa dojrzałość, w której przejawia się życiowa mądrość. Dzięki niej jest on przenikliwy we wszechstronnej i gruntownej ocenie sytuacji oraz przewiduje skutki decyzji czy postępowania, co potocznie określane jest jako kierowanie się zdrowym rozsądkiem. A ten – innymi słowy – wybiera w każdym przypadku to, co uznawane jest za prawdziwe, mądre, dobre i pożyteczne, bo roztropność „[...] uzdalnia rozum praktyczny do rozpoznania w każdej okoliczności naszego życia prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1086).

Szanowni Państwo!
    Rok akademicki 2016/2017 – to początek kadencji nowych władz Uczelni: Senatu KUL, kolegium rektorskiego, dziekanów i dyrektorów instytutów. Wszystkim Państwu życzę wielu nowych inicjatyw i przedsięwzięć oraz dużo siły do ich realizacji, by za cztery lata z satysfakcją spojrzeć na efekty swego zaangażowania i trudu. Życzenia zadowolenia i radości z codziennego przyczyniania się do rozwoju i świetności naszego Uniwersytetu kieruję do wszystkich Pracowników KUL. Osobisty rozwój i rzetelna wiedza niech staną się udziałem Doktorantów i Studentów, spośród których szczególnie ciepło witam w naszej społeczności Studentów wkraczających na naukową drogę. Wszystkich Państwa powierzam opiece patrona naszej Alma Mater – Najświętszego Serca Pana Jezusa i wstawiennictwu św. Jana Pawła II.

 

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL