Staże będą odbywały się w instytucjach państwowych/samorządowych m.in. takich jak Żandarmeria Wojskowa, SG, Służba Więzienna, urzędy miast, gmin, jak również w innych podmiotach takich jak, np. konsulaty, biura europoselskie, oraz organizacjach pozarządowych jak fundacje, stowarzyszenia.

 

LISTA JEDNOSTEK PRZYJMUJĄCYCH:

 

1. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Świdnik" Spółka Akcyjna

2. Urząd Celny w Lublinie - Izba Celna w Białej Podlaskiej

3. LITPOLUKRBRIG COMMAND z siedzibą w Lublinie 

4. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

5. Narodowe Centrum Studiów Strategicznych

6. Nadbużański Oddział Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

7. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

8. Wojewódzka Komenda Policji w Lublinie

 

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2016, godz. 11:29 - Beata Cybulak