Lista recenzentów 2014

 

dr Ewa Albińska
prof. dr hab. Józef Baniak
ks. prof. dr hab. Włodzimierz Broński
prof. dr hab. Jacek Dąbała
dr hab. Dariusz Dudek
ks. dr hab. Stanisław Fel
dr hab. Arkadiusz Jabłoński
prof. dr hab. Marek Jabłonowski
prof. dr hab. Wojciech Jakubowski
dr hab. Wojciech Kajtoch
ks. prof. dr hab. Jan Krajczyński
prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska
dr hab. Wojciech Misztal
dr hab. Wojciech Pawlik
dr hab. Tomasz Pawlikowski
dr hab. Marek Rembierz
dr hab. Paweł Sobczyk
prof. dr hab. Krzysztof Stępnik
prof. dr hab. Józef Styk
ks. prof. dr hab. Sławomir Zaremba
dr hab. Lech Zdybel

 

Autor: Robert Kryński
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2015, godz. 11:24 - Robert Kryński