Recenzenci współpracujący z redakcją

w latach 2000-2011


 

Recenzenci stale współpracujący z redakcją

(w porządku alfabetycznym):

 

o. prof. dr hab Wiesław Bar (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

prof. dr Jonas Juškevičius (Mykolo Romerio Universitetas w Wilnie, Litwa)

prof. dr hab. Ryszard Mojak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. dr Michaela Moravčíková (Trnavská Univerzita w Trnawie, Słowacja)

prof. dr René Pahud de Mortanges (Université de Fribourg, Szwajcaria)

ks. prof. dr hab. Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

ks. dr hab. Piotr Ryguła (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski)

prof. dr hab. Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski)

ks. prof. dr hab. Dariusz Walencik (Uniwersytet Opolski)

prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

 

 


 Recenzenci tomu 18/2015 "Studiów z Prawa Wyznaniowego"

 

Wiesław Bar (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Brian Conway (National University of Ireland Maynooth, Irlandia)

Giorgio Feliciani (Facoltà di Diritto Canonico San Pio X w Wenecji, Włochy)

Anne Fornerod (CNRS / University of Strasbourg, Francja)

Jonas Juškevičius (Mykolo Romerio Universitetas w Wilnie, Litwa)

Raphaël Liogier (Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence, Francja)

Ryszard Mojak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Michaela Moravčíková (Trnavská Univerzita w Trnawie, Słowacja)

René Pahud de Mortanges (Université de Fribourg, Szwajcaria)

Konstantinos Papastathis (University of Luxembourg, Luksemburg)

Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Piotr Ryguła (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski)

Dariusz Walencik (Uniwersytet Opolski)

Tadeusz J. Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

Anne-Laure Zwilling (CNRS / University of Strasbourg, Francja)

  


Recenzenci tomu 19/2016 "Studiów z Prawa Wyznaniowego"

 

Wiesław Bar (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Ryszard Mojak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Piotr Ryguła (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski)

Dariusz Walencik (Uniwersytet Opolski)

Tadeusz J. Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2017, godz. 23:05 - Marta Ordon