Recenzenci współpracujący z redakcją "Studiów Polonijnych" w latach 2008-2014

 

Dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. UMCS w Lublinie
Prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Uniwersytet w Białymstoku 

Dr hab. Krzysztof Piotr Pietkiewicz, prof. UAM w Poznaniu

Ks. dr hab Jan Pietrzykowski SDB, prof. UKSW

Ks. prof. dr hab. Roland Wojciech Prejs OFM Cap, KUL JPII

Prof. dr hab. Małgorzata Julia Willaume, UMCS w Lublinie

Ks. dr hab. Józef Wołczański, prof. UP JPII w Krakowie

Ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW w Warszawie

Autor: Paweł Janowski
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2015, godz. 10:01 - Paweł Sieradzki