• dr hab. Piotr Briks, prof. US (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US)
  • ks. dr hab. Henryk Drawnel (Instytut Nauk Biblijnych KUL)
  • dr hab. Olga Drewnowska (Zakład Wschodu Starożytnego, UW)
  • dr hab. Paweł Janiszewski (Instytut Historyczny UW)
  • dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT (Katedra Wiedzy Starotestamentowej i Języka Hebrajskiego, ChAT)
  • dr hab. Kamil Kuraszkiewicz (Zakład Wschodu Starożytnego, UW)
  • dr hab. Maciej Münnich (Katedra Historii Starożytnej i Bizantyńskiej, KUL)
  • ks. dr hab. Wojciech Pikor, prof. UMK (Katedra Biblistyki, UMK)
  • dr Sławomir Rzepka (Instytut Archeologii, UW)
  • o. dr hab. Krzysztof Sonek (Department of Biblical Studies, University of Divinity, Melbourne)
  • dr hab. Krystyna Stebnicka (Zakład Historii Starożytnej, UW)
  • dr Witold Tyborowski (Zakład Historii Wschodu Starożytnego, UAM)
  • dr Piotr Zaremba (Katedra Studiów Azjatyckich UAM)
Autor: Maciej Münnich
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2015, godz. 23:54 - Maciej Münnich