Lista recenzentów 2016

 
prof. dr hab. Józef Baniak
ks. prof. dr hab. Włodzimierz Broński
prof. dr hab. Jacek Dąbała
ks. dr hab. Stanisław Fel

dr hab. Krzysztof Gładkowski

dr hab. Ewa Głażewska
dr hab. Arkadiusz Jabłoński
prof. dr hab. Marek Jabłonowski
prof. dr hab. Wojciech Jakubowski
dr hab. Wojciech Kajtoch
ks. prof. dr hab. Jan Krajczyński
prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska
dr hab. Wojciech Misztal

ks. dr hab. Robert Nęcek
dr hab. Wojciech Pawlik
dr hab. Tomasz Pawlikowsk

dr hab. Tadeusz Popławki
dr hab. Marek Rembierz
dr hab. Paweł Sobczyk
prof. dr hab. Krzysztof Stępnik

prof. dr hab. Józef Styk

dr hab. Antoni Szwed

ks. prof. dr hab. Sławomir Zaremba
dr hab. Lech Zdybel

 

 

Lista recenzentów 2017

 

Prof. dr hab. Lucyna Dziaczkowska
Ks. Prof. dr Zbigniew Formella
Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz
Prof. dr hab.Bernadetta Kuczera-Chachulska,
Prof. dr hab. Teresa Smolińska
Ks. dr Jacek Nowak
Prof. dr. Ulrich Kropac
Ks. Prof. dr hab. Radosław Chałupniak
Ks. Prof. Tadeusz Lewicki
Prof. Andrzej S. Wodka
Prof. dr hab. Barbara Kiereś
Prof. dr hab. Andrej Rajsky
Ks. Prof. dr hab. Marek Chmielewski
Prof. dr hab. Piotr Gołdyn
Ks. Prof. dr hab. Stanisław Wilk
Prof. dr hab. Anna Klim Klimaszewska
Ks. Prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wierzbicki
Dr Paweł Szuppe
Prof. dr hab. Katarzyna Parzych Blakiewicz
Ks. Prof. dr hab. Jan. Perszon
Prof. dr hab. Marian Surdacki
Prof. dr hab. Kazimierz Puchowsk
Prof. dr hab. Tadeusz Sakowicz
Prof. dr hab. Jacek Kulbaka
Dr hab. Wioletta Szymczak
Ks. Prof. dr hab.   Kazimierz Święs
Prof. Jaime Bonet
Ks. prof. dr hab.Grzegorz Wojciechowski
Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
Ks. prof. dr. hab. Włodzimierz Broński
Prof. dr. hab. Bronisław Sitek
Prof. dr hab. Anna Tarwacka
Prof. dr. hab. Piotr Krajewski
Prof. dr. hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek
Dr Jakub Szczerbowski
Prof. dr. hab. Tomasz Demendecki
Prof. dr. hab.Andrzej Marciniak
Prof. dr. hab. Renata Świrgoń-Skok
Prof. dr. hab. Piotr Zakrzewski
Prof. dr. hab. Józef Jagieła
Prof. dr. hab. Renata Kamińska
Prof. dr. hab. Krzysztof Amielańczyk
Prof. dr. hab. Ireneusz Kunicki
Dr hab. M.Rutkowski
Dr hab. Kamil Torres
Dr W. Brakowiecki
Dr Janusz Jarosiński
Dr hab. D. Polkowska
Prof. dr hab. Jolanta Szymańska
Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki
 

Autor: Robert Kryński
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2018, godz. 09:42 - Robert Kryński