1 listopada

Uroczystość Wszystkich Świętych

 

5 listopada

10 lat ochrony danych osobowych w Polsce

 

5-6 listopada

Tożsamość wyznaniowa i dialog jako czynnik opiniotwórczy w ramach kultury narodowej

 

8 listopada

Księga Jubileuszowa dla o. prof. Leona Dyczewskiego

 

8-9 listopada

Granica Polski i Ukrainy: bariera czy szansa współpracy

 

13-14 listopada

Współpraca i rozwój ekonomiczny w kontekście europejskim: doświadczenia Polski i Ukrainy

 

12 listopada

Tolerance, Plurality and Human Rights

 

13 listopada

Mozaika polityczna II RP

 

14 listopada

Człowiek a środowisko

 

14 listopada

Nagroda im. Czesława Zgorzelskiego

 

15 listopada

Studenckie Targi Pracy i Praktyk

 

15-16 listopada

Pogranicza nauki. Protonauka-Paranauka-Pseudonauka

 

16 listopada

Spotkanie z Januszem Krasińskim

 

16-17 listopada

Siedem sakramentów świętych w nauczaniu katechetycznym

 

17-19 listopada

Schulzowska Jesień

 

20 listopada

Literatura: dokument osobisty

 

20-21 listopada

Muzea wyznaniowe i sztuka sakralna jako przejaw wielokulturowej i wielowyznaniowej tradycji Polski i Ukrainy

 

20-21 listopada

E-polonistyka

 

20-21 listopada

X Kiermasz Wydawców Katolickich

 

22 listopada

Uroczyste obchody dnia Św. Cecylii

 

22 listopada

Polsko-ukraińskie stosunki gospodarcze: korzyści i zagrożenia

 

23-24 listopada

Lectio Divina - XXXII Dni Duchowości

 

26 listopada

Na drodze do świętości

 

26-27 listopada

Nasz Bug: tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy poprzez waloryzację i ochronę dziedzictwa kulturowego i naturalnego

 

27 listopada

Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce

 

28-29 listopada

W trosce o owocowanie sakramentu małżeństwa

 

29 listopada

Lubelszczyzna pełna tajemnic

 

30 listopada

Przedłużanie życia jako problem moralny