W dniach 26-27 listopada 2007r. odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nasz Bug: tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy poprzez waloryzację i ochronę dziedzictwa kulturowego i naturalnego" zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przy współpracy z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie w ramach projektu ,, Współpracy Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów- lubelskiego i lwowskiego" Program Sąsiedztwa Polska- Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBS.

W dniach 22-23 listopada 2007r. odbyła się XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Polsko - ukraińskie stosunki gospodarcze: korzyści i zagrożenia", zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przy współpracy z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie w ramach projektu ,,Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów - lubelskiego i lwowskiego" Program Sąsiedztwa Polska- Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBS.

W dniach 20-21 listopada 2007r. w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie odbyła się XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Muzea wyznaniowe i sztuka sakralna jako przejaw wielokulturowej tradycji Polski i Ukrainy" zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przy współpracy z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie w ramach w ramach projektu ,,Współpracy Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów- lubelskiego i lwowskiego" Program Sąsiedztwa Polska- Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBS.

W dniu 16 listopada 2007r. odbyło się seminarium informacyjno-szkoleniowe nt: "Możliwości finansowania projektów uczelni wyższej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013" zroganizowane przez DKPE.

W dniach 13-14 listopada 2007r. odbyła się międzynarodowa konferencja ,,Współpraca i rozwój ekonomiczny w kontekście europejskim: doświadczenia Polski i Ukrainy’’, zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przy współpracy z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBS.

W dniach 8-9 XI 2007r. odbyła się konferencja międzynarodowa „Granica Polski i Ukrainy: bariera czy szansa współpracy” zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przy współpracy z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBS.
Autor: Marta Surowiec-Władek
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2007, godz. 14:12 - Marta Surowiec-Władek