LSTOPAD 2008

 

pamietamy_150  

Śpieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą

 

Ks. J. Twardowski

   

3 listopada

odbyło się Polsko-Chilijskie Seminarium Gospodarcze poświęcone perspektywom współpracy gospodarczej pomiędzy Lubelszczyzną a Chile, na które zaprosili Ambasada Chile w Polsce, Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL, Biuro Współpracy z Zagranicą KUL, Instytut Hiszpańsko-Polski w Lublinie i Koło Naukowe Historyków Studentów KUL.

    3 listopada

odbyła się konferencja pt. „Second Life. Wirtualny świat i realny człowiek" zorganizowana przez Katedrę Katechetyki Integralnej KUL i Radę Naukową ds. Pastoralno-Katechetycznego wykorzystania Internetu Rady Wydziału Teologii KUL.

   

5-6 listopada

 

Katedra Psychologii Osobowości, USS KUL, Akademicka Sekcja Pomocy Przedmedycznej KUL i NZS zorganizowali „Dni ratowania życia" pod hasłem „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat". W programie była pierwsza pomoc, dawstwo krwi i szpiku oraz prezentacja sprzętu ratowniczego.

   

5 listopada

odbyło się sympozjum naukowe pt. „Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w KUL-u. Nasi Mistrzowie", zorganizowane przez Katedrę Języka Polskiego z okazji 90-lecia KUL.

   

6 listopada

przedstawiciele kilkudziesięciu firm i instytucji oraz studenci i absolwenci spotkali się na Studenckich Targach Pracy i Praktyk 2008. Targi były świetną okazją do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy stałej, dorywczej, staży i praktyk oraz wymogami rekrutacyjnymi w poszczególnych firmach.

   

7-8 listopada

odbyło się interdyscyplinarne kolokwium nt. „Credo in Deum... w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich" zorganizowane przez Katedrę Historii Sztuki Kościelnej KUL.

   

11 listopada

Święto Niepodległości

   

13 listopada

odbył się „Dzień Kultury Chińskiej". Organizatorzy: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Instytut Kulturoznawstwa, Koło Naukowe Studentów MISH, Uniwersytet Pedagogiczny Yangzi w Fuling (Chongqing), Chiny.

   

13-14 listopada

Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL oraz Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zorganizowali sympozjum, pt. „Natura i norma. Kontrowersje filozoficzne".

   

13-14 listopada

z okazji 25-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL zorganizowana została konferencja naukowa pt. „Jeden Kościół - wiele darów. Różnić się w zgodzie", połączoną z wręczeniem Księgi Pamiątkowej ks. prof. Leonardowi Górce z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej. Mszy św. dziękczynnej przewodniczył abp prof. Józef Życiński.

   

17 listopada

w Instytucie Filologii Romańskiej miała miejsce uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej prof. Alfonsowi Pilorzowi.

   

17 listopada

odbyło się sympozjum naukowe pt. „Dziewięćdziesięciolecie powrotu Polski do rodziny wolnych narodów", zorganizowane przez Katedrę Historii Ruchów Społeczno-Politycznych XIX i XX w., Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" oraz Koło Naukowe Studentów Historii KUL.

   

18 listopada

odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Historyczne „Kardynał August Hlond - Wielki Prymas Polski w 60. rocznicę śmierci", podczas którego Medal za Zasługi dla KUL otrzymało Towarzystwo Księży Chrystusowców.

   

19 listopada

Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL zorganizowała konferencję pt. „Media w wychowaniu chrześcijańskim", której celem była analiza roli, zarówno tradycyjnych, jak też nowych mediów w procesie wychowania człowieka. Gościem honorowym był ks. Zenon Kard. Grocholewski - Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej.

   

20 listopada

Katedra Etyki Szczegółowej KUL zorganizowała kolejną sesję z cyklu „Etyka i technika", tym razem pod własnym tytułem: „Prywatność w dobie globalizacji".

   

20 listopada

odbyła się konferencja naukowa pt. „Emigracja polska wczoraj i dziś. W poszukiwaniu wiedzy", zorganizowana przez Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL.

   

20 listopada

laureatami Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego zostali: Krzysztof Hoffmann (UAM) za pracę „i nic nie pozostaje pewnego z nas. O poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego" (literaturoznawstwo) i Małgorzata Rostowska (UKSW) za pracę „Słowotwórcza i leksykalna analiza struktur hybrydalnych w języku młodzieży" (językoznawstwo).

   

21-22 listopada

odbyło się sympozjum katechetyczne pt. „Obecność Biblii w katechezie", zorganizowane przez Specjalizację Katechetyki Instytutu Teologii Pastoralnej KUL.

   

21-22 listopada

w ramach XXXIII Dni Duchowości odbyło się ogólnopolskie sympozjum pt. „Św. Paweł i Jego dzieło", zorganizowane przez Instytut Teologii Duchowości KUL oraz Rodzinę Św. Pawła.

   

24 listopada

w podziemiach Collegium Norwidianum odbyła się uroczystość otwarcia Laboratorium Psychoneurofizjologicznego i Studia High Definition, na potrzeby Katedry Psychologii Eksperymentalnej.

   

24-25 listopada

Instytut Socjologii KUL wraz z Lubelskim Oddziałem PTS zorganizowali konferencję naukową poświęconą „Tradycji i współczesności socjologii w KUL".

   

26 listopada

miała miejsce Gala podsumowująca jubileuszowy V Lubelski Festiwal Nauki.

   

26-27 listopada

na KUL-u odbył się XI Kiermasz Wydawców Katolickich, w którym udział wzięło 27 oficyn wydawniczych z całej Polski.

   

26-27 listopada 2008

Edukacja polonistyczna w dobie reform (1998-2008). Próba bilansu

   

27 listopada

odbyły się warsztaty źródłoznawcze „Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej", zorganizowane przez Instytut Historii KUL.

    27-28 listopada
Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL oraz Katedra Historii Rodziny Chrześcijańskiej INOR zorganizowali sympozjum patrystyczne „Małżeństwo, rodzina i wychowanie w nauczaniu św. Jana Chryzostoma", połączone z wręczeniem Księgi Pamiątkowej ks. prof. Stanisławowi Longoszowi z okazji 70. rocznicy jego urodzin.
    29 listopada
odbyła się uroczystość wręczenia Medalu za Zasługi dla KUL oraz Księgi Pamiątkowej prof. Stanisławowi Olczakowi.