Informujemy, że zostały opublikowane listy kandydatów/tek zakwalifikowanych na płatne staże w ramach projektu "Law in Action". Listy są dostępne w zakładce: Rekrutacja. 

Prosimy o zapoznanie się dokumentami, które należy dostarczyć do biura projektu przed rozpoczęciem stażu. Dokumenty są dostępne w zakładce: Dokumenty zgłoszeniowe.

Autor: Beata Cybulak
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2016, godz. 01:08 - Beata Cybulak