Listy rankingowe kandydatów/tek, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie „Cool Careers”

 

 

LISTA RANKINGOWA KANDYDATEK, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną w dniach 29 stycznia - 7 lutego 2018 r. (wg numeru albumu)

 

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną i merytoryczną w dniach 29 stycznia - 7 lutego 2018 r. (wg numeru albumu)

 


 

LISTA RANKINGOWA KANDYDATEK, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną w dniach 8-19 stycznia 2018 r. (wg numeru albumu)

 

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną i merytoryczną w dniach 8-19 stycznia 2018 r. (wg numeru albumu)

 


 

Gratulujemy wszystkim Kandydatom/kom, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną i merytoryczną.

 


Sprawdźcie kolejne etapy udziału w projekcie:

 

1 | INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE

W najbliższych dniach otrzymasz mejla z TESTAMI KARIERY ON-LINE badającymi kompetencje, talenty oraz predyspozycje zawodowe. Po wypełnieniu testów jeśli jeszcze nie jesteś umówiony z doradcą zawodowym z Biura Karier KUL zadzwoń i umów się na spotkanie (Indywidualne Poradnictwo Zawodowe): tel. +48 81 445 43 71 | +48 81 445 41 32 lub mejlowo coolcareers@kul.pl. Podaj swoje dane, kierunek oraz rok studiów, numer telefonu oraz dogodny termin i godzinę konsultacji (8:00 – 14:00).

 

Uwaga: spotkanie z doradcą jest obowiązkowe przed rozpoczęciem warsztatów.

 

2 | WARSZTATY – (4 dni po 4 godziny dydaktyczne)

Po spotkaniu z doradcą zawodowym i potwierdzeniu preferowanej ścieżki wsparcia weźmiesz udział w 4 spotkaniach warsztatowych. Zakwalifikowanie do grupy I (26 luty - 1 marca 2018 r.)  lub grupy II zależeć będzie od kolejności zgłoszeń na Indywidualne Poradnictwo Zawodowe. Harmonogram warsztatów podamy wkrótce!

 

3 | COACHING KARIERY/INDYWIDUALNE DORADZTWO BIZNESOWE

Po zakończonych warsztatach możesz w dowolny terminie umówić się na coaching kariery lub indywidualne wsparcie doradcze z zakresu zakładania działalności gospodarczej.

 


Projekt "Cool Careers" jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2018, godz. 10:32 - Marta Szymańska-Jarosz