Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Norwida
Katedra Tekstologii i Edytorstwa KUL
oraz
Katedra Teorii Literatury KUL



zapraszają na konferencję

Literatura: dokument osobisty



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
20 listopada 2007 r.




Gościem specjalnym konferencji będzie

prof. dr hab. Małgorzata Czermińska (Uniwersytet Gdański)



Program konferencji


godz. 1000 - Małgorzata Czermińska: (Auto)biografia jako narracja tożsamości


godz. 1100 - Warsztaty interpretacyjne: Rola wzorów literackich w świadectwie autobiograficznym. Na przykładzie „Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i „Podróży z Herodotem" Ryszarda Kapuścińskiego


godz. 1300-1500 - przerwa


godz. 1500-1600

Piotr Chlebowski: Albumowy Norwid

Paweł Panas: Między literaturą faktu a literaturą dokumentu osobistego. Autoportret diarysty w Gustawa Herlinga-Grudzińskiego „Podróży do Burmy"

Maciej Nowak: Uwagi o opisie w Andrzeja Bobkowskiego „Szkicach piórkiem"


godz. 1600-1630 - przerwa


godz. 1630-1730

Zdzisław Kudelski: Ślady pamięci. O wypowiedziach autobiograficznych Józefa Czapskiego

Adam Fitas: Wartości epopeiczne autobiografistyki. Na przykładzie „Dzienników" Zofii Nałkowskiej

Wojciech Kruszewski: „Notatnik" Anny Kamieńskiej: tekst i jego peryferie


godz.1730-1830 - dyskusja



Wszystkie sesje konferencyjne będą się odbywać w Collegium Norwidianum
Al. Racławickie 14, sala CN-208

Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2007, godz. 14:27 - Ireneusz Piekarski